Odobren je lek za prevenciju nastanka infekcije virusom HIV-a

Američka agencija za hranu i lekovi nasaopštila je da je odobrila novi lek koji se može koristiti da se smanju rizik od nastanka infekcije virusom HIV-a, putem seksualnih odnosa.

U pitanju je lek Truvada i može da se koristi da se umanju prenošenje virusa HIV-a kod odraslih osoba.

Pomenuti lek se ranije koristi sa još dva retrovirusna leka u lečenju HIV infekcije (koristio se sa tenofovir-disoproksil-fumarat i emtricitabin).

Podaci koji su omogućili da se Truvada koristi u prevenciji HIV-a, potiču iz dve velike placebo kontrolisane studije koje su pokazale da se pomenuti lek, ukoliko se koristi svaki dan, jednom dnevno, u ogromnoj meri smanjuje rizik od nastanka infekcije HIV-om.

U jednoj studiji je bilo uključeno 2500 pripadnika homoseksualne, biseksualne populacije koji su imali umanjen rizik od nastanka infekcije za preko 50 %.

U drugoj studiji je bilo uključeno preko 4800 osoba heteroseksualne prijentacije. , pomenuti rizik je bio manji za preko 70%.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top