Bolesti nervnog sistema-neurologija, simptomi, lečenje, dijagnoza, terapija, Beograd, Srbija

Bolesti nervnog sistema (neurologija)

PAREZA FACIJALISA, dijagnoza, lečenje, terapija

lako etiologija pareze (pravilnije: slabosti) facijalisa nije poznata, pret­postavlja se da je glavni uzrok iritacija nerva hladnoćom, npr. prilikom se- denja pored otvorenog prozora u automobilu... Sledeći uzroci takođe mogu da dovedu do lezije nerva: ORL upale, tumor pontocerebelarnog ugla, vaskularne lezije, herpes zoster i dr.

Periferna oduzetost facijalisa poznata je i kao Bellova paraliza. Mani- festuje se mlitavom slabošću cele polovine lica: obrva je spuštena, bolesnik ne može da nabere čelo, ne može da zatvori oko, donji kapak visi i postoji epifora. Takođe, usna je opuštena na bolesnoj strani, plića je istostrana nazolabijalna brazda, otežano je žvakanje, a pri pokazivanju zuba vidi se slabost polovine m. orbicularis orisa. Pacijent ne može da nabere platizmu.

Za razliku od perifere pareze, centralna pareza facijalisa odlikuje se samo padom ugla usana - bez ispada srednje i gornje grane.

Pored fizičkog pregleda ponekad je potrebno uraditi RTC po Sten- versu, ORL pregled, laboratorijske analize. Na višim nivoima zdravstvene zaštite mogu se raditi i napredne imaging metode.

U lečenju se primenjuju kortikosteroidi, B-vitamini, fizikalna terapija toplim oblogama i roborantnim mastima/kremama, aktivacione vežbe, stav­ljanje veštačkih suza u oko da se ne bi sušilo... Posle dve nedelje sprovodi se galvanska stimulacija nerva.

MONONEUROPATIJE EKSTREMITETA

Mononeuropatije ekstremiteta obično su uzrokovane povredama ili kompresivnim procesima (tabela ispod). Dijagnoza se postavlja na osnovu neurološkog pregleda i EMNC ispitivanja . Lečenje se sprovodi slično lečenju polineuropatija, medikamentima, fizikalnom terapijom i hirurškim metodama:

N. ulnaris

Najčešći je uzrok kompresija u kubitalnom tunelu (lakat). Otežana ulnarna devijacija; usled slabosti malog i doma- log prsta vidi se „ruka propovednika", otežano razmi- canje prstiju zbog slabljenja lumbrikalnih mišića. Ponekad se vidi „kandžasta šaka". Pozitivan je Fromentov znak, nesposobnost zadržavanja papira između kažiprsta i palca, koji povlači ispitivač. Takođe, pozitivan je Tinelov znak udaranja čekićem iznad kubitalnog kanala.

N. medianus

Najčešći uzrok je karpalni tunel sindrom. Pozitivan Tine­lov znak (parestezije u zoni inervacije medijanusa) kod kucanja čekićem nad karpalnim tunelom. Nemogućnost formiranja kupe od prstiju, atrofija tenara. Senzomi ispad u prva tri prsta.

N. radialis

Nastaje obično posle preloma podlaktice, ali i kod neko­liko situacija koje su slikovito opisane u stranoj literaturi: „ponedeljnična paraliza", ,,Saturday night palsy, honey- mooner's palsy"), najčešće pareze usled položaja oslan­janja podlakta na susednu stolicu. Otežana radijalna devijacija, „viseća šaka".

N. peroneus

Radikularna ili periferna kompresivna lezija, rede trauma, dovodi do slabosti odizanja stopala, pacijent ne može da hoda na petama, ima „viseće stopalo" i vuče ga prilikom hoda, što ga tera da specifično adaptira hod.

N. tibialis

Nemoguć hod na prstima, pacijent ne može da odigne petu od zemlje.

POUNEUROPATIJE, dijagnoza, simptomi, lečenje i terapija

Polineuropatija je oštećenje više perifernih nerava, naročito na distalnim delovima ekstremiteta. Obično je deo neke druge bolesti. Primarna lezija može da bude u samom neuronu (npr. kod dijabetesa ili intoksikacija) ili u mijelinskom omotaču (npr. kod akutne ili hronične upalne polineuropatije ili Guillan-Barreov-og sindroma). Etiološki se razlikuju sledeće polineuropatije:
  • intoksikacijske (alkohol, nikotin, olovo...),
  • metaboličke (dijabetes, hepato-renalna insuficijencija, pernicioza), posttraumatske,
  • kompresivne (protruzija diska, osteofitoze kod okoštavanja kičmenog stuba)
  • postinfektivne,
  •  paraneoplastičke,
  •  u sklopu sistemskih bolesti (npr. reumatoidni artritis),
  •  ostale.

Simptomi polineuropatije obično nastaju postepeno, kao motorički, sen- zorni ili vegetativni ispadi. Najčešće su mešane senzo-motorne polineuropa­tije, posebno kod dijabetesa: smanjena gruba motorna snaga, parestezije, žarenje, utrnulost, bolna osjetljivost na pritisak. Tipična je distribucija ispada tipa „čarapa i rukavica". Zbog poremećaja senzorijuma otežan je i hod. Za- hvatanje autonomnog nervnog sistema manifestuje se u težim slučajevima inkontinencijom urina i stolice, pojavom impotencije, preznojavanjem itd.

Dijagnoza se postavlja EMNC ispitivanjem. Lečenje se sastoji od me- dikamentozne terapije, fizikalne terapije, rede i hirurških intervencija (npr. kad postoji vertebrogena polineuropatija). Lekovi izbora su analgetici, uključujući i karbapin i pojedine antidepresive, zatim neuroprotektivne po- livitaminske kombinacije (Beviplex) ili monovitaminska terapija (B12), alfa- lipoinska kiselina (ALA) itd. Korisna fizikoterapijska metoda, koja se uz sve jeftinije aparate može primenjivati i u kućnim uslovima, jeste TENS, transkutana elektro-neuro stimulacija.

Prognoza metabličkih i toksičkih polineuropatija koje su najčešće kod pacijenata na nivou primarne zdravstvene zaštite podjednako je diskuta­bilna kao i ishod lečenja primarnih bolesti.

Još članaka...

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top