Bolesti nervnog sistema-neurologija, simptomi, lečenje, dijagnoza, terapija, Beograd, Srbija

Bolesti nervnog sistema (neurologija)

POUNEUROPATIJE, dijagnoza, simptomi, lečenje i terapija

Polineuropatija je oštećenje više perifernih nerava, naročito na distalnim delovima ekstremiteta. Obično je deo neke druge bolesti. Primarna lezija može da bude u samom neuronu (npr. kod dijabetesa ili intoksikacija) ili u mijelinskom omotaču (npr. kod akutne ili hronične upalne polineuropatije ili Guillan-Barreov-og sindroma). Etiološki se razlikuju sledeće polineuropatije:
 • intoksikacijske (alkohol, nikotin, olovo...),
 • metaboličke (dijabetes, hepato-renalna insuficijencija, pernicioza), posttraumatske,
 • kompresivne (protruzija diska, osteofitoze kod okoštavanja kičmenog stuba)
 • postinfektivne,
 •  paraneoplastičke,
 •  u sklopu sistemskih bolesti (npr. reumatoidni artritis),
 •  ostale.

Simptomi polineuropatije obično nastaju postepeno, kao motorički, sen- zorni ili vegetativni ispadi. Najčešće su mešane senzo-motorne polineuropa­tije, posebno kod dijabetesa: smanjena gruba motorna snaga, parestezije, žarenje, utrnulost, bolna osjetljivost na pritisak. Tipična je distribucija ispada tipa „čarapa i rukavica". Zbog poremećaja senzorijuma otežan je i hod. Za- hvatanje autonomnog nervnog sistema manifestuje se u težim slučajevima inkontinencijom urina i stolice, pojavom impotencije, preznojavanjem itd.

Dijagnoza se postavlja EMNC ispitivanjem. Lečenje se sastoji od me- dikamentozne terapije, fizikalne terapije, rede i hirurških intervencija (npr. kad postoji vertebrogena polineuropatija). Lekovi izbora su analgetici, uključujući i karbapin i pojedine antidepresive, zatim neuroprotektivne po- livitaminske kombinacije (Beviplex) ili monovitaminska terapija (B12), alfa- lipoinska kiselina (ALA) itd. Korisna fizikoterapijska metoda, koja se uz sve jeftinije aparate može primenjivati i u kućnim uslovima, jeste TENS, transkutana elektro-neuro stimulacija.

Prognoza metabličkih i toksičkih polineuropatija koje su najčešće kod pacijenata na nivou primarne zdravstvene zaštite podjednako je diskuta­bilna kao i ishod lečenja primarnih bolesti.

TUMORI MOZGA kod deteta, dece, vrste, lečenje i prognoza

Najčešće se primarni tumori mozga javljaju kod dece u prvoj deceniji života. Kod odraslih je incidenca ovih tumora mnogo manja. Kod dece se primarni tumori mozga uglavnom lokalizuju u zadnjoj kranijalnoj jami, dok se kod odraslih tumori lokalizuju u prednje dve trećine mozga. Tumori nastaju najčešće kao rezultat genetske determinisanosti neoplastičnog ra­sta. Radijacija može da bude inicijalni faktor pojave tumora kod odraslih. Uloga traume i infekcija nije u potpunosti razjašnjena. Takođe, nejasna je korelacija intelektualnih aktivnosti i pojave tumora. Primarni tumori mozga se dele u sledeće grupe:

 • gliomi (astrocitomi, oligodendrocitomi, ependimomi),
 • primitivni neuroektodermalni tumori (PNECT): tipični su medulobla- stomi, skoro identični Evving-sakrkomu kostiju, lokaizovani u cerebe- lumu, veoma maligni,
 •  meningeomi,
 •  adenomi hipofize,
 •  neurinomi.

Simptomi i znaci tumora mozga nastaju kao posledica povećanog intrakranijalnog pritiska (glavobolja, povraćanje, vertigo, epi-napadi, po­remećaj srčane frekvence i brzine disanja, somnolentnost ili promena ponašanja, edem papile očnog nerva). Pored toga, prisutni su i znaci fokal- nog nadražaja ili ispada.

Dijagnoza se postavlja „neuro/mag/ng" metodama, prevashodno MR snimanjem. Prethodno, lekar opšte medicine može da uputi pacijenta na oftalmološki pregled, a po neurološkom pregledu uradi se i EEC, (iako re­alno ima marginalnu ulogu u dijagnostičkom procesu).

Lečenje se sprovodi neurohirurškim tretmanom, radioterapijom, he- moterapijom i lekovima (na primer, brokriptinom kod adenoma hipofize koji daju akromegaiju, antiepilepticima, analgeticima, itd.). Prognoza zavisi od histoloških karakteristika, veličine i lokalizacije tumora. Najmaligniji su glioblastomi, anaplastički astrocitomi i meduloblastomi. Adenomi hipofize i meninegomi mogu se dosta efikasno lečiti hirurški. Operacija adenoma hipofize obavlja se najčešće transnazalnim ili trans-sfenoidalnim pristu­pom, a rede kraniotomski.

Jaki bolovi u glavi

Imam prejake bolove glave sa pocetkom u predelu okcipitalnog dela i sirenjem prema celu i desnoj polovini glave. takodje mi trne pola lica imam izrazito nizak pritisak. prosek holtera je 80 sa 50 za 24 casa. dijagnoza vratnog dela kicme je spondiloza i unkartroza od c2 do c6 . takodje i lumbalni deo je dijagnoza mr polidiskartroza i protuzija l5 s1. jednom recju artritis .imam 55 godina . da li mogu makar malo ublaziti tegobe drugacije osim svakodnevnih pijenja tableta

Odgovor

Odgovor na Vaše pitanje koje je dao dr Vladimir Lazić, neuropsihijatar je sledeće: S obzirom da imate nizak pritisak koji može biti jedan od uzroka glavobolje, nepohodno je konsultovati internistu koji će Vam sugerisati dodatne analize i nakon toga terapiju. Kada se reguliše pritisak glavobolje će se manje javljati. Što se tiče koštano-mišićnih problema dobro bi bilo da se obratite fizijatru, sa priloženim RTG snimcima.

Odgovor dao 

Još članaka...

 

  

  

   

 

 

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top