Insulatard® Penfill HM

 

Insulatard® Penfill HM

Zaštićeno ime leka

Generičko ime leka

Insulatard® Penfill HM

insulin srednje dugog dejstva, humani (insulin izofan)

ATC

DDD

Trudnoća

A10AC01

P 40 i.j.

B

JKL

Oblik i pakovanje

Dojenje

0041401

karpula 5 po 3 ml (300 i.j.)

Kompatibilan

 

SASTAV

Suspenzija za injekcije u karpuli.

Insulatard je zamućena, bela, vodena suspenzija humanog insulina.

1 ml rastvora sadrži 100 i.j. humanog insulina.

1 karpula sadrži 3 ml što odgovara 300 i.j.

Jedna i.j. (internacionalna jedinica) odgovara 0,035 mg bezvodnog humanog insulina.

INDIKACIJE

Lečenje diabetes mellitus.

DOZIRANJE

Insulatard je insulin dugotrajnog dejstva. Doziranje je individualno i određuje ga lekar u skladu sa potrebama bolesnika.

KONTRAINDIKACIJE

Hipoglikemija. Preosetljivost na humani insulin ili na neki od ostalih sastojaka leka.

MERE OPREZA

 

Neadekvatno doziranje ili prekid lečenja, posebno kod dijabetesa tip 1, može izazvati hiperglikemiju i dijabetičku ketoacidozu. Hipoglikemija se može javiti ako je doza insulina suviše velika u odnosu na potrebe bolesnika za insulinom. Prelazak na drugi tip ili drugi naziv insulina bi trebalo vršiti samo pod strogim nadzorom lekara. Pre putovanja u regione sa različitim vremenskim zonama, bolesnicima se preporučuje da konsultuju lekara, zbog moguće potrebe za uzimanjem insulina i obroka u vreme različito od uobičajenog.

INTERAKCIJE

 

Supstance koje mogu smanjiti potrebu za insulinom:oralni hipoglikemici, MAO inhibitori, neselektivni beta blokatori, ACE inhibitori, salicilati i alkohol. Sledeće supstance mogu povećati potrebu za insulinom: tiazidi, glukokortikoidi, tireoidni hormoni i beta simpatomimetici, hormon rasta i danazol. Beta blokatori mogu maskirati simptome hipoglikemije. Alkohol može da pojača i produži hipoglikemijski efekt insulina.

TRUDNOĆA I DOJENJE

Ne postoje ograničenja u trudnoći, jer insulin ne prolazi placentnu barijeru.

Intenzivirana insulinska terapija se preporučuje tokom trudnoće kao i pri planiranju trudnoće.

 

Potrebe za insulinom se obično smanjuju u prvom trimestru, a potom se povećavaju tokom drugog i trećeg trimestra. Lečenje dojilje insulinom ne predstavlja rizik za bebu.

NEŽELJENA DEJSTVA

Neodgovarajuće doziranje ili prekid terapije može izazvati hiperglikemiju i dijabetičku ketoacidozu, koja može ugroziti život. Hipoglikemija je često neželjeno dejstvo insulinske terapije. Simptomi hipoglikemije obično nastaju iznenada. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svesti i/ili konvulzija i do prolaznog ili trajnog oštećenja moždane funkcije ili čak do smrti. Usled hipoglikemije, sposobnost koncentracije i reagovanja bolesnika pri upravljanju vozilom i mašinama može biti narušena. Lokalne i opšte reakcije preosetljivosti se takođe mogu javiti. Lipodistrofija se može javiti na mestu ubrizgavanja kao posledica nemenjanja mesta uboda unutar oblasti davanja injekcija.

NAČIN ČUVANJA

Penfill® koji se koriste, ne moraju se čuvati u frižideru i mogu se čuvati na sobnoj temperaturi (ne iznad 30°C) do 6 nedelja, posle prvog otvaranja. Penfill® koji se ne koriste treba čuvati na temperaturi od 2-8°C u frižideru (ne suviše blizu komore za led). Ne zamrzavati. Ne izlagati toploti ili direktnoj sunčevoj svetlosti. Ako se koristi više od jednog tipa insulina (Insulatard®, Actrapid®) potreban je zaseban NovoPen3 za svaki tip insulina. Penfill® (karpule) može da koristi samo jedna osoba. Nemojte ponovo puniti karpule.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju

 

PAKOVANJE

Kartonska kutija sadrži 5 karpula sa po 3 ml rastvora.

PRIOZVOĐAČ HEMOFARM A.D.

Vršac po licenci 48 Novo.Nordisk A/S, Danska

 

Insulatard® HM Humani insulin

Zaštićeno ime leka

Generičko ime leka

Insulatard

B HM

insulin srednje dugog dejstva, humani (insulin izofan)

ATC

DDD

Trudnoća

A10AC01

P 40 i.j.

B

JKL

Oblik i pakovanje

Dojenje

0041538

inj. 1 po 10 ml (100 i.j./1 ml)

Kompatibilan

 SASTAV

Insulatard® HM je neutralna suspenzija humanog izofan insulina, monokomponentne čistoće, identičan prirodnom humanom insulinu. Kada se lagano promućka tečnost, postaje beličasta i zamućena. Proizvodi se u jačini od 100 i.j./ml.

DELOVANJE

Insulatard® HM je insulinski preparat umereno dugog delovanja. Počinje da deluje 1,5 sat posle primene, maksimum delovanja je između 4 i 12 sati. Delovanje traje 24 sata.

INDIKACIJE

Insulatard® HM se koristi za lečenje insulin zavisnih dijabetičara. HM insulini su naročito pogodni za lečenje pacijenata kod kojih se želi i izbeći alergijska reakcija, kao i kod onih kod kojih postoje alergijske reakcije, lipoatrofija i insulinska rezistencija usled upotrebe konvencionalnih insulina koji su manjeg stepena čistoće.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Insulatard® HM se obično daje jedanput ili dvaput dnevno. Dozu određuje lekar prema potrebama pacijenta. Daje se supkutano. Bočicu treba nežno okretati gore-dole, ili položenu bočicu između dlanova blago valjati da bi se insulin ravnomerno rasporedio u tečnosti. Potom se uzima određena doza u brizgalicu i odmah daje subkutano.

MEŠANJE INSULINA

Insulatard® HM se može mešati sa Actrapid® HM radi pojačanog početnog delovanja. Mešavina se odmah ubrizgava. Ako se mešaju insulini srednjeg I dugog dejstva sa rastvorom insulina kratkog dejstva, onda se u brizgalicu prvo uzima brzo delujući insulin. Ne preporučuje se mešavina kiselog rastvora insulina (regularni) i HM insulina.

NEŽELJENA DEJSTVA

Javljaju se retko kod primene humanih insulina.

  •  Hipoglikemija
  •  Lokalna reakcija na mestu ubrizgavanja
  •  Lipodistrofija
  •  Generalizovana hiperosetljivost javlja se veoma retko, ali je potencijalno opasna i zahteva posebnu pažnju i intervenciju lekara.
 

KONTRAINDIKACIJE

  •  Hipoglikemija
  •  Preosetljivost na humani insulin ili na neki od sastojaka.

MERE OPREZA

Lečenje predoziranja

Predoziranje insulina prouzrokuje hipoglikemiju. Po pojavi prvih znakova hipoglikemije pacijentu odmah dati šećer ili hranu bogatu ugljenim hidratima.

Ako je pacijent u besvesnom stanju, mora mu se ubrizgati glukagon potkožno ili intramuskularno. Kada se pacijent povrati iz besvesnog stanja, treba da oralno uzme ugljene hidrate. Ukoliko pacijent ne reaguje na dati glukagon za 10-15 minuta, mora mu se dati glukoza intravenski.

Prevođenje pacijenta na HM insulin

Pacijenti koji su lećeni svinjskim insulinima SPP ili MC prevode se na humani insulin davanjem istog broja jedinica insulina, vodeći računa da se koriste iste vrste insulina.

INTERAKCIJE

Istovremeno uzimanje drugih lekova može da promeni potrebu ŽS insulinom. Sledeće supstance mogu da smanje potrebe za insulinom: MAO inhibitori, beta blokatori, tetraciklini, alkohol, anabolički steroidi, alfa-metildopa.

Sledeći lekovi mogu povećati potrebe za insulinom: oralna kontraceptivna sredstva, diuretici, kortikosteroidi, hormoni štitaste žlezde, triciklični antidepresivi. Beta blokatori mogu maskirati simptome hipoglikemije.

NAČIN ČUVANJA

 

Insulinski preparati se čuvaju na temperaturi između 2° i 8°C. Ne smeju se izlagati toploti niti sunčevoj svetlosti i nikada se ne smeju zamrzavati.

Bočica koja je upotrebljiva, može da se drži na sobnoj temperaturi (najviše 25°C) šest nedelja.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju.

PAKOVANJE

Bočica sa 10 ml (100 i.j./ml)

 

Vršac po licenci

 

Novo NordiskA/S, Danska

Još članaka...

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top