Ibuprofen - Brufen lek protiv bolova

Nesteroidnl antiinflamatorni lek, analgetik

 

1 film tableta sadrži 400 mg ibuprofena 5 ml sirupa sadrži 100 mg Ibuprofena

DELOVANJE

Ibuprofen je derivat propionske kiseline. U poređenju sa drugim nesteroidnim antireumaticima Ibuprofen ima manje neželjenih efekata, što je značajna prednost s obzirom na njegovu, često, hroničnu upotrebu. Pored antireumatskog, ima i snažno antiinflamatomo, analgetičko, antipiretičko i antiagregaciono delovanje. Kod bolesnika sa reumatskim oboljenjem zglobova Ibuprofen ublažava bol, jutarnju ukočenost, lokalne znake zapaljenja i povećava pokretljivostzglobova. Ibuprofen deluje analgetički i kod bolnih stanja nereumatske prirode kao što su dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi i slično.

Najznačajniji mehanizam dejstva ibuprofena, kao i ostalih neste- roidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), verovatno je inhibicija sinteze cikličnih metabolita arahidonske kiseline (prostaglandina i tromboksana), koji zajedno sa leukotrienima predstavljaju najmoćnije, do sada identifikovane, medijatore zapaljenja. Inhibicija sinteze ovih metabolita nastaje kao posledica ihibicije enzima ci- klooksigenaze. Pored ovog, I neki drugi, još nedovoljno poznati mehanizmi delovanja, uključeni su u dejstvo ibuprofena i drugih NSAIL.

INDIKACIJE

  • Degenerativni reumatizam i druga oboljenja zglobova i mekih tkiva
  • Povišena telesna temperatura
  • Bolovi raznog porekla (glavobolja, dismenoreja, post­operativni, analgezija, bolovi u mišićima)
  • Akutni i hronični reumatoidni artritis (uključujući juvenilni artritis)

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Ibuprofen se uzima posle jela. Doziranje treba individualno uskladiti tako da se sa najmanjom mogućom dozom postigne željeni terapijski efekat.

Odrasli

Kao analgetik kod akutnih bolova: 400 mg svakih 4-6 sati Kao antipiretik: 400 mg svakih 4-6 sati

Akutni ili hronični reumatoidni artritis: 2,4-3,2 g dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza

Kod ekstremno gojaznih osoba doze Ibuprofen treba povećati bez menjanja doznog intervala. Kod insuficijencije bubrega i jetre nije potrebno menjati doze.

Deca od 6 meseci do 12 godina

Kao antipiretik: 5-10 mg/kg telesne mase (maksimalno 40 mg/kg) dnevno, podeljeno u 4-5 pojedinačnih doza, najduže 3 dana bez konsultovanja lekara. Ibuprofen ne treba davati deci mlađoj od 6 meseci i lakšoj od 7 kg.

Kod juvenilnog reumatoidnog artritisa preporučena dnevna doza se i daje podeljena u 3-4 pojedinačne doze.

Deca telesne mase:

Manje od 20 kg: 400 mg dnevno 20-30 kg: 800 mg dnevno Više od 30 kg: doze kao za odrasle

NEŽELJENA DEJSTVA

Ibuprofen se dobro podnosi, a neželjena dejstva su veoma retka | i nestaju prekidom terapije. Kod manjeg broja bolesnika mogu se, javiti gastrointestinalne smetnje (mučnina, dijareja ili opstipacija), ospa na koži, zujanje u ušima, bronhospazam i trombocitopenija.

Kod primene velikih doza (većih od 2,4 g) može da se javi blagi | reverzibilni poremećaj vida.

KONTRAINDIKACIJE

Trudnoća, nazalni polipi, angioedem, bronhospastična reakcija na acetilsalicilnu kiselinu ili druge NSAIL, alergija na ibuprofen, salicilate ili druge NSAIL.

MERE OPREZA

Ibuprofen treba oprezno primenjivati kod osoba sa gastro- intestinalnim krvarenjem u anamnezi, srčanom dekompenzacijom, hipertenzijom, oštećenom funkcijom jetre, sistemskim lupusom,

poremećajima u koagulaciji. Oprez je potreban i kod žena koje doje i bolesnika na antikoagulantnoj terapiji.

 

INTERAKCIJE

Acetilsalicilna kiselina........ potencirano antiagregaciono

dejstvo, povećan rizik od krvarenja (naročito u GIT-u)

Aminoglikozidi................... povećan rizik od toksičnih efekata aminoglikozida

Antihipertenzivi

(beta blokatori, prazosin, kaptopril)... smanjeno antihipertenzivno dejstvo

Digitalis glikozidi........... povišenje koncentracije digitalis glikozida u serumu

Fenitoin.......................... inhibicija razgradnje fenitoina

Furosemid........................ smanjen efekt furosemida

Litijum............................. opasnost od povišenja koncentracije litijuma u serumu

Paracetamol  ................     povećan.. rizik od toksičnih efekata na bubrezima

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Lek čuvati na temperaturi do 25‘C, zaštićeno od svetlosti, van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

Označen na pakovanju

PAKOVANJE

30 film tableta po 400 mg

Sirup 100 ml (100 mg/ 5 ml)

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - PANFARMA D.O.O.- Beograd

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top