Didrohlorotiazid (Diunorm)

Spada u grupu tiazidnih diuretika.

KONTRAINDIKACIJE: hiperkalcijemija, Adisonova bolest, simptomatska hiperurikemija, porfirija.

OPREZ: mogućnost nastanka hipokalijemije, pogoršanje dijabeta i gihta i hepatično oštećenje.

NEŽELJENA DEJSTVA: posturalna hipotenzija, GI smetnje, hiponatrijemija, hipokalijemija, hipohloremička alkaloza, hiperurikemija, hiperglikemija, hiperholesterolemija. DOZE: hipertenzija, srčana insuficijencija: 25 mg/dan, MAX: 100 mg/dan. Edemi: početna doza j/50—100 mg/dan održavanje 25—50 mg svaki drugi dan.

DiunormSLAVIAMED

tablete 20 po 25mg

 

lanac apoteka filly farm 

 

  

 

  

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top