Test na tuberkulozu (tuberkulinske probe)

U humanoj medicini testiranje tuberku­linom radi utvrđivanja postojanja alergije praktično se sastoji od kožnih proba. Za dijagnostičke svrhe koristi se nekoliko tuberkulinskih proba, od kojih se jedna primenjuje pri svakodnevnom radu, druge samo povremeno, a treće samo u eksperimentima. Najčešće se primenjuje intrakutana metoda odnosno Mantoux test, jer se samo tom probom može odrediti ko­ličina unetog tuberkulina. Pored Mantouxo-ve intrakutane probe, koriste se još kutana i perkutana proba, a ostale su skoro potpuno napuštene u humanoj praksi.

Intrakutana tuberkulinska proba po Mantouxu (1907) najpreciznija je od svih tuberkulinskih proba i danas je standardni test Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Izvodi se na taj način što se na gornjoj trećini leve podlaktice, ubrizga, striktno intradermalno (što površnije) 0,1 ml Alt-tuberkulina ili određenog rastvora PPD tuberkulina.

Razblaženja Alt-tuberkulina prave se na strogo određen način.

Po preporuci SZO, u našoj zemlji upo­trebljava se PPB tuberkulin koji proizvodi Statens Serum Institute u Kopenhagenu.

Brojne svetske studije pokazale su da nije opravdano upotrebljavati veće doze tuber­kulina. Sve osobe koje su inficirane bacilom tuberkuloze reaguju na niske koncentracije PPD-a. Testiranje većim dozama, 50-100 TU, daje nespecifične reakcije, koje su, uglavnom, uzrokovane antigenima sro­dnim bacilima tuberkuloze.

Prilikom ubrizgavanja treba paziti da tu­berkulin dospe u kožu, za šta, kao kontrola, služi pojava beličaste papule iznad površine kože na mestu ubrizgavanja, koja ima uleg-nuća od korenova dlake (fenomen narandže), prečnika 5-6 mm.

Test treba čitati tek pošto iščezne ne­specifična zapaljenska kožna reakcija i ostane samo induracija u koži, što se obično događa 72 sata posle izvršene probe. Pod pozitiv­nom reakcijom smatra se otok najmanje 6 mm u prečniku. Kod preosetljivih (hipersenzitivnih) osoba mogu se videti znatno prostranije kožne reakcije od navedene, pa čak i edematozne ili bulozne promene, posle kojih može doći do centralne nekroze.

Kod pozitivnih proba ćelijski infiltrat obično prominira iznad nivoa kože, a sama koža je, najčešće u predelu infiltrata crvena i zapaljena. Međutim, nikada ne treba propu­stiti palpaciju, pošto se nekada mogu razviti dublji infiltrati, a da pri tome koža ne bude zahvaćena zapaljivom reakcijom. To je izu­zetno važno pošto je infiltrât, odnosno indu- racijđli koži ono što se meri, a nikako eritem.

Kutana - Pirquet proba

Kutanu (kožnu) tuberkulinsku probu prvi je u praksu uveo bečki pedijatar Clemens von Pirquet, koja se, njemu u čast, obično i zove Pirquetova proba.

Tehnički se izvodi na taj način što se metalnim dletom (skarifikatorom), sa oštri­com od 5 mm, na prednjem delu gornje strane leve podlaktice, uvrtanjem, izvrši je­dna okrugla skarifikacija, promera 5 mm, na koju se stavi jedna kap originalnog čistog tuberkulina. Ovako stavljena kap tuberkulina treba da odstoji 10—15 minuta da bi se tuberkulin resorbovao kroz otvorene limfne sudove u neposrednu okolinu skarifikovanog mesta. Često se tuberkulin preko otvo­renih limfnih sudova resorbuje brže, pa se iimfotokom odnese i razblaži. Da bi se tu­berkulin što duže zadržao i delovao na mestu skarifikacije, praktikuje se adrenalin.

Kutana Pirquetova proba čita se 72 časa posle aplikacije, i to ne samo gledanjem nego i palpacijom (dodirivanjem) stvorenog infiltrata u ko­ži. Smatra se daje proba pozitivna ako se pojavi infiltrat u koži veći od 6 mm u prečniku.

Međutim, kod nekih osoba, naročito onih osetljivih na traume kože i sama skarifikacija proizvede traumatski zapaljenjski infiltrat manjih razmera, pa da bi se bilo sigurno daje infiltrât na mestu izvedene kutane tuberkulinske probe zaista posledica alergije, pro­bu bi trebalo izvesti na volarnoj strani leve podlaktice sa 3 skarifikacije, na međusobnoj razdaljini od 1,5 do 2 cm, s tim što se kap Alt-tuberkulina ili PPD-a stavlja na srednju skarifikaciju. Ako se prilikom čita­nja probe ustanovi znatno veći infiltrat na srednjoj skarifikaciji nego na drugim dvema, onda je to siguran znak da se radi o pozitivnoj kutanoj probi.

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top