Šta je trikuspidna insuficijencija?

Trikuspidni zalistak je ventil koji se nalazi izmedju desne komore i desne pretkomore i njegova funkcija je da spreći vraćanje krvi u sistemsku cirkulaciju.

Trikuspidna insuficijencija je stanje u kom ovaj  ventil između dve komore desnog srcа (desnа komorа i desnа pretkomorа) ne rаdi prаvilno. Trikuspidna insuficijencija često se jаvljа sа drugim problemimа i bolestima srčаnih zаlistаkа.

Ovo stanje najčešće nastaje zbog dilatacije desne komore i ne postoji oštećenje listića koje učestvuju u gradji zaliska. Prilikom povećanja pritiska u plućima, može doći do ovakvog stanja.

Druga stanja i bolesti tokom kojih može doći di pojave trikuspidne insuficijencije su reumatska groznica, bolesti vezivnog tkiva (Ehler Danlos sindrom), povrede, ishemija (slaba prokrvljenost) srca, ali i neke urodjene srčane mane. Epštenova anomalija je najčešći uzrok urodjene trikuspidne insuficijencije i karakteriše se poremećenom anatomijom listića trikuspidne valvule.

Statistički podaci pokazuju da se insuficijencija trikuspidne valvule javlja kod, otprilike svake stote osobe. Ne postoji rasna i polna predilekcija za nastanak ove bolesti. Trikuspidna insuficijencija se javlja u bilo kom uzrastu, a može biti i urodjena bolest.

Koji su simptomi i znaci trikuspidne insuficijencije?

Simptomi trikuspidne insuficijencije su slični kao kod popuštanja srca (srčana insuficijencija) i mogu biti

  • zamor i nepodnošenje napora
  • malaksalost
  • bolovi u grudima po tipu angine pektoris
  • dispneja (otežano disanje) koje se javlja i tokom noći
  • ubrzano disanje (ortopneja)
  • bol ispod desnog rebarnog luka (zbog uvećanja jetre)
  • našikanost vena u vratu
  • otoci na nogama
  • nakupljanje tečnosti u stomaku (ascites)
  • česta komplikacija je pojava atrijalne fibrilacije

Ovi simptomi najčešće nastaju zbog zadržavanja krvi u venskoj cirkulaciji.

Kako se postavlja dijagnoza trikuspidne insuficijencije?

Anamneza sa kliničkom slikom i objektivnim pregledom mogu da pomognu da se postavi sumnja na postojanje trikuspidne insuficijencije.

Ehokardiografija (ultrazvuk srca) se koristi u definitivnom postavljanju dijagnoze i pri ovom pregledu se može vidi u kojoj meri se krv vraća ka sistemskoj cirkulaciji i najčešći je metod za praćenje toka bolesti

Rendgenski grudnog koša može pokazati promene u obliku i veličini srčane senke što pomaže prilikom postavljanja dijagnoze.

EKG (elektrokardiogram) snimak srčane aktivnosti može pokazati poremećaje ritma i druge slične poremećaje koji su karakteristični za ovu bolest.

Transezofagealna ehokardiografija (ultrazvuk srca kroz jednjak) pokazuje detaljniju strukturu i funkcionalne poremećaje.

Skener (kompjuterizovana tomografija) i nuklearna magnetna rezonanca se redje koriste. Test opterećenja na pokretnoj traci, ili na bicikli (ergometrija) može se izvesti da bi se utvrdilo u kojoj meri se podnosi napor

Kateterizacija srca sa kontrastnim sredstvima se redje koristi, ali se radi koronarna angiografija zbog udruženosti bolesnih krvnih sudova srca, kao čestog uzroka ove bolesti.

Kako se leči trikuspidna insuficijencija?

U lečenju trikuspidne insuficijencije neophodno je nekoliko koraka, a najbitnije je pažljivo praćenje stanja na redovnim ultrazvučnim pregledima srca, ukoliko postoji blаga do umerena insuficijencija bez simptomа. 

Lekovi ne mogu dа otklone bolest, аli je potrebno ublažiti neke simptome (potrebno je lečiti poremećaj ritma, povišeni pritisak). Koriste se diuretici, digitalis i vazodilatatori. Mogu se propisаti аntibiotici dа se spreči infekcijа unutrašnjeg sloja srcа (bаkterijski endokаrditis).

Kod iscrpljivanja svih terapijskih opcija, pribegava se hirurškom lečenju koje je u domenu lekara specijliste kardiohirurgije. Može se raditi plasiranje šava na postojeći anulus zaliska (operacija po de Vegi), ili se može prišiti veštačka valvula na ovu poziciju, što se redje radi.

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top