Varičele (ovčije boginje) kod beba, dece, odraslih i u trudnoći

Varičela (varicella, ovčje boginje, vodene boginje, pljuskavice) je akutno, infektivno, visoko kontagiozno dečje oboljenje koje se ispoljava generalizovanom vezikuloznom ospom. Herpes zoster je akutno, sporadično oboljenje, starije dobne skupine, koje se ispoljava lokalizovanom vezikuloznom ospom. Bolest je reaktivacija latentne infekcije, nastale nakon varicele.

Varičela zoster virus (Varicella-Zoster virus, VZV) je svrstan u Herpesviride, podfamiliju alfa herpesvirine. Morfološki se ne može razlikovati od drugih herpesvirusa: u jezgru se nalazi đvolanćana DNK omotana ikozaedričnim kapsidom.

Varičela je visoko konta­giozno, respiratorno prenosivo oboljenje, raspro­stranjeno u celom svetu. Izvor infekcije je samo čovek oboleo od varičele, eventualno od herpes zostera (u okviru kućnih epidemija, kada baba ili deda obole od herpes zostera unuci obole od varičele). Bolest je uvek manifestna, mada može da bude izuzetno diskretna, a time i neprepoznata. Inficirana osoba je najzaraznija jedan dan pre izbijanja ospe, zatim opada i prestaje oko petog dana. U krustoznom stadijumu ospe oboleli nije infektivan.

Ovčje boginje su endemska bolest sa sezonskim varijacijama. Uvek se javljaju manje epidemije. Najveći broj obolelih je od zime do kasnog proleća.

S obzirom da je bolest teža kod osoba koje imaju snižen imunitet iz bilo kog razloga (HIV infekcija, terapija kortikosteroidima i citostaticima, zračna trapija i si.), uvek se savetuje izolacija obolelih od varičele i zostera dok se vezikule ne pretvore u kruste.

Nakon preležane varicele, VZV ostaje u latentnom stanju u senzornim ganglijama i kod 10-20 % ljudi se reaktivira, manifestovan herpes zosterom, češće u starijoj životnoj dobi i kod imunosuprimiranih osoba, koje mogu imati i višekratne recidive.

Varičela i herpes zoster podležu obavezi pri­javljivanja zaraznih bolesti 

Klinička slika

Inkubacija varicele traje 10-21 dan, obično oko dve nedelje.

Prodromalni stadijum se retko javlja a, ukoliko se javi, ispoljava se povišenom temperaturom uz malaksalost i umereno ispoljene znake kataralnog zapaljenja sluznica i skarlatiniformnu ospu. Traje 2-3 dana.

Bolest obično počinje iznenada, najčešće afebrilno, izbijanjem retkih makulopapula na raznim mestima na telu, koje veoma brzo postaju vezikule. U ovom momentu može se postaviti dijagnoza, ali se obično prvi nalet ospe previdi. Naredni nalet ospe dolazi posle 12-24 sata, praćen skokom temperature. Intenzivniji je od prvog. Ospa izbija u nekoliko naleta i zauzima karakterističnu centripetalnu distribuciju (najgušća je na licu i trupu).

Usled prirodne evolucije ospe izbile u različito vreme, poprima drugu karakteristiku varičele - polimorfizam ospe (istovremeno prisustvo različitih razvojnih stadijuma vezikule). Ospa je uvek prisutna u kosmatom delu glave, a ne izbija uvek na dlanovima i tabanima. Oboleli se žali na intenzivan svrab. Vezikule izbijaju i u sluznicama, više kod odraslih, ali brzo prskaju i vide se kao plitke ulceracije prekrivene fibrinom, oivičene hiperemičnim rubom.

Varičela kod dece je laka bolest i protiče sa manjim poremećajem opšteg stanja. Kod odraslih osoba ona je teža bolest, praćena visokom tempe­raturom, teškim opštim stanjem i bolovima u zglobovima. Kod imunokompromitovanih osoba može da se javi "'progresivna varičela", bolest kod koje naleti ospe ne prestaju, što se najčešće završa­va smrću.

Varičela trudnica je teška bolest sa mogućim smrtnim ishodom. U zavisnosti od starosti ploda u vreme infekcije, dolazi do obolevanja ploda ili se rađa dete koje oboli od varičele tokom nared­nih desetak dana. Ukoliko dođe do intraurerinog obolevanja može da se rodi dete koje ima "varičeloznu embriopatiju" (ožiljke po koži, mutilacije ekstremiteta, oštećenja nervnog sistema, pareze, mikrocefaliju, kortikalnu atrofiju, mikroftalmiju, horioretinitis itd.). Varićela novorođen­četa je veoma teška bolest sa čestim smrtnim ishodom.

Komplikacije varicele nasiaju usled dejstva samog virusa i usled bakterijske superinfekcije. Najčešća komplikacija je varičelozna pneumonija, koja nastaje usled dejstva samog virusa, vidi se praktično samo kod odraslih bolesnika, a ispoljava se ubrzanim i nedovoljnim disanjem, cijanozom, kašljem i osećajem težine u grudima. Na rendgenografiji pluća vide se mrljaste senke, razbacane po srednjim i donjim delovima, a u težim slučajevima i po celim plućima. U nekim slučajevima može biti neophodne oksigenacija i veštačka ventilacija. Kod velikog broja odraslih bolesnika na rendgenografiji pluća vide se pneumonične infiltracije, iako nema simptoma ni znakova za pneumoniju. Regresija infiltrata traje dugo, po nekoliko meseci.

Varičelozni encefalitis se manifestuje slikom poremećaja funkcije malog mozga (cerebelitis varicelosa) veoma retko znacima poremećene funkcije velikog mozga, (encephalitis varicelosa). Bolest se javlja krajem prve ili u drugoj nedelji bolesti. Bolesnik gubi mogućnost održavanja ravnoteže, hod je terurav, povraća, javlja se nistagmus i drugi cerebelarni znaci. Hipotonija musku­lature izražena je u većoj ili manjoj meri. Bolest prolazi spontano, bez posledica.

Nasuprot tome, akutni encefalitis nastaje brzo posle pojave ospe i može imati fulminantni tok. Veoma su retke druge neurološke komplikacije, kao što su neuri­tis optičkog nerva, transverzalni mijelitis, Gijan-Bareov (Guillain - Barree) sindrom.

U toku varičele javlja se prolazna trombocitopenija koja se objašnjava direktnim dejstvom virusa. Ukoliko je izraženija dolazi do krvarenja u vezikule, a mogu da se razviju i teške komplikacije (trombocitopenična purpura fulminantnog toka).

Ređe komplikacije su nefritis, miokarditis, i artritis.

Bakterijske infekcije kože su najčešća komplikacija varičele (furunkul, karbunkul, rede flegmona). Izazivač je piogeni stafilokok koji je stalni stanovnik kože.

Herpes zoster nastaje naglo. Prvo se javlja bol u zahvaćenom regionu. Nakon nekoiiko dana javljaju se eritem i žarenje, izbijaju i vezikule koje su grozdasto raspoređene duž dermatoma na koži. Bolest protiče afebrilno. Ponekad se infekcija može pro­širiti na susedne segmente; tada se herpes zoster prostire na više susednih dermatoma. Važna osobina zostera je da su promene uvek lokalizovane na jednoj polovini tela. ti. da poštuju pred­nju i zadnju srednju liniju. Nakon otpadanja krusta zaostaju hiperpigmentacije koje se vremenom gube.

Diseminovani herpes zoster je kada se pored lokalizovanih promena nalaze vezikule po celoj koži. Za razliku od varičele, one imaju isti izgled, po pravilu su pliće usađene infekcije zoster ima dužu evoluciju, a vezikule vremenom mogu da poprime osobine veruka.

Herpes zoster kod dece je lakše i kratkotrajnije oboljenje nego kod starijih, i protiče bez bolova.

Veliki problem zostera je bol koji nastaje usled oštećenja senzitivnih nerava. Na osnovu trajanja može se govoriti o herpetičnom bolu (od početka bolesti do 2 meseca) i postherpetičnom bolu (koji traje duže od 2 meseca od počeika bolesti). Postherpetični bol je veliki medicinski problem.

Komplikacije herpes zostera su bakterijska superinfekcija i površinske gangrene. U slučaju oftalmičnog zostera može da zaostane zamućenost kornee i uveiris, a u slučaju zahvatanja VII nerva Belova paraliza.

Dijagnoza

Dijagnoza varičele je klinička dijagnoza. Pri prvom naletu ospe, kada je sva ospa u istom stadi­jumu razvoja, mogu se razmatrati neki virusni ili alergijski egzantemi, ali kada ospa poprimi karak­teristični polimorfizam, dijagnoza se sama nameće.

U toku epidemija variole, najveći problem je bio napraviti razliku između variole i varičele, o čemu danas i ne mislimo s obzirom da je variola iskorenjena.

Danas treba misliti na alergijsku vezikuloznu ospu, ospe od uboda insekata, dis­eminovani herpes simpleks, a u Severnoj Americi na rikecijske boginje, bolest "usta, šaka i stopala" kao i na bulozni dermatitis. Diseminovani herpes zoster lako se razlikuje od varičele jer ima promene karakteristične za zoster, uz pojedinačne razbacane vezikule.

Dijagnoza je teža kod imunokompromitovanih osoba, naročito ako se razvije progresivni oblik varičele ili zostera. Modifikovani oblici bolesti se vide posle pasivne ili aktivne imunizacije, kada je dijagnozu moguće napraviti jedino uz pomoć laboratorijskih metoda

U osnovnim laboratorijskim nalazima nema velikih odstupanja, sedimentacija eritrocita je ubrzana i  postoji  linfocitoza.

Mada su razvijene mnoge metode za dokazi­vanje antitela i antigena koji se stvaraju u toku VZV infekcije, veoma su retki momenti kada nam je potrebna pomoć tih metoda.

Kod varičele virus se može izolovati iz vezikula, iz brisa guše, mokraće ili iz krvi tokom akutnog stadjjuma  bolesti.

Serološkim metodama (imunofluorescentna metoda i ELISA test) nalaze se antitela u IgM klasi u akutnom stadijumu bolesti, ili se dokazuje četvorostruki porast titra antitela u parnim serumima (ELISA IgG ili reakcija vezi­vanja komplementa), od kojih je prvi uzet rano u akutnom stadijumu bolesti, a drugi oko 2 nedelje kasnije.

Lančanom reakcijom polimeraze (PCR metodom) dokazuje se prisustvo virusne DNK.

Dijagnoza herpes zostera je isključivo klinička dijagnoza, sem u slučaju "herpes sine herpete", kada se dijagnoza može postaviti jedino sero­loškim putem. 

Terapija

Varičela kod dece je laka bolest koja zahteva mirovanje, lakšu ishranu i održavanje čistoće kože tuširanjem.

U slučaju izraženog svraba mogu se primeniti puderi sa 1% anestezinom.

U slučaju bakterijske superinfekcije daju se antistafilokokni lekovi.

Dozu i izbor leka neophodno je prilagoditi težini i lokalizaciji infekcije. Salicilati su kontraindikovani jer mogu prouzrokovati razvoj Rejeovog sindroma.

Kod odraslih osoba, kod kojih se očekuje komplikacija u smislu pneumonije, potrebno je empirijski započeti davanje aciklovira što je pre moguće, u dozi od 5x800 mg, a u slučaju teške pneumonije, u jednoj dozi, 4-5 puta 10 dana.

Varičela kod novorođenčadi i imuno-kompromitovanih osoba leči se aciklovirom u istim dozama. Treba dati prednost i.v. primeni aciklovira, s obzirom da se veoma slabo resorbuje iz digestivnog trakta.

Noviji lekovi su efikasni u lečenju herpes zostera i u manjim dozama.

Terapija herpes zostera zavisi od uzrasta i imunološkog stanja obolelog. Herpes zoster kod dece leči se simptomatskom terapijom.

Herpes zoster odraslih uvek treba lečiti aciklovirom (per os 4-5x800mg ili i.v. 5-10mg na kg tt u jednoj dozi, 4-5 puta na dan, tokom 7 dana), koji treba dati što je pre moguće, najkasnije do 72 sata od početka izbijanja vezikula.

Ukoliko se terapija ne započne u ovom periodu, kasnije je ne treba ni započinjati, jer je virus završio svoje patogeno dejstvo, a dalji tok bolesti su reparacioni procesi.

Analgetike je potrebno uvek davati, u redovnoj terapiji (da bi se sprečilo nastajanje centralnog mehanizma bola) i po potrebi (za sevajuće bolove). Pored toga, važno je održavanje higijene, davanje sedativa i druge simptomatske terapije.

Prevencija varičele može da se sprovodi vakcinacijom i hiperimunim gamaglobulinima. Standardni gamaglobulini nemaju zadovoljavajući titar antitela pa su neefikasni.

Vakcina je registrovana u mnogim zemljama, pa i kod nas, ali nije u kalendaru obaveznih vakcina.

Vakcina je živa, atenuirana. Nakon vakcinacije dobija se solidan i dugotrajan imunitet.

Kontraindikacije za vakcinaciju protiv vari­čele su kao i za druge žive vakcine: deficit celularnog imuniteta, 

teška imunosupresija (rak, uznapre­dovala HIV infekcija, dugotrajna terapija kor-tikosteroidima), teška interkurentna oboljenja, trudnoća, nelečena tuberkuloza. Osobama koje su primale krvne produkte treba odložiti vakcinaci nekoliko meseci.

Imunokompromitovane osobe, novorođenčad majki koje su dobile varičelu pred sam porođaj i do 5. dana od porođaja, nedonoščad i osobe kojima je transplantirana kostna srž, obolevaju od veoma teških oblika varičele, pa ih je potrebno
zaštititi od kontakta sa obolelim osobama, a ukoliko do toga dođe, treba dati odgovarajuće doze imunoglobulina.

Pravi se program sistematske vakcinacije pro­tiv varičele. Smatra se da će se time iskoreniti i herpes zoster, samim tim i varičela.