Šta je metabolička acidoza?

Metabolička acidoza postoji kada je pH (kiselost krvi) manji od 7,35 i koncentracija bikarbonata manja od 12 mmol/L. Kao posledica kompenzatornih mehanizama snižava se parcijalni pritisak ugljendioksida hiperventilacijom (ubrzano i produbljeno disanje).

Metabolička acidoza nastaje zbog:  gubitka HCO3 preko gastrointestinalnog trakta (prolivi, fistule, ureterosigmoidostomija), velikog gubitka HC03~ preko bubrega (renalna tubulska acidoza tip 2 - RTA 2),  utroška HC03 za neutralisanje endogenih kiselina (ketoacidoza, laktična acidoza),  povećanog unošenja vodonikovih jona (amonijum hlorid, salicilati, methanol, etilen glikol),  nedovoljnog izlučivanja H+ unetih hranom (smanjeno stvaranje NH4+ u slabosti bubrega i RTA 4, smanjena sekreci-ja H+ u RTA 1)

Kako se postavlja dijagnoza metaboličke acidoze?

Dijagnoza se postavlja na osnovu laboratorijskih nalaza ( HC03 manji od 12 mmol/L, sniženje pH, porast kaliemije i koncentracije laktata).

Pregledom se može naći Kussmaul-ovo disanje (specifičan oblik disajnog ritma), zbunjenost, stupor, koma. Hiperpnea (produbljeno disanje) može biti znak kompenzatorne hiperventilacije.

Ubrzanim disanjem postiže se bolja kompenzacija u slučajevima akutne metaboličke acidoze nego u hroničnim poremećajima.

Kako se leči metabolička acidoza? 

Lečenjem se uklanja osnovni metabolički poremećaj.

Ako je pH značajno snižen, tada se ordinira rastvor bikarbonata, bilo kao parenteralna infuzija, bilo per os (preko usta).

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top