Šta je hipofosfatemija (snižen nivo fosfora u krvi)?

Samo oko 1% ukupnog fosfora iz orga­nizma nalazi se u vanćelijskoj tečnosti. U krvi se 70% fosfora nalazi u fosfolipidima, pa se naziva i organski fosfor, a ostalih 30% je neorganski fosfor.

Neorganski fos­for je, ili vezan za belančevine (15%) ili slobodan. Na metaboli­zam fosfora utiče apsorpcija u digestivnom traktu, filtracija i reapsorpcija u bubrezima, PTH (paratiroidni hormon), vitamin D...

Hipofosfatemija daje veoma ozbiljnu kli­ničku sliku kada je fosfatemija niža od 0,32 mmol/1 u krvi.  Dakle termin hipofosfatemija predstavlja snižen nivo fosfora u serumu.

Hipofosfatemija može biti posledica:  hroničnog uzimanja alkohola, ponovnog hranjenja posle dužeg glado­vanja, ili tokom potpune parenteralne ishrane, šećerne bolesti (izražen gubitak mokra­ćom, tokom ketoacidoze), alkaloze (naročito dugotrajna respira­torna alkaloza), transplantacije bubrega (zbog pojave hiperfosfaturife),  gubitka putem mokraće (renaltva tubulska acidoza, hipokalemija, hipomag­nezemija). 

Koji su simptomi i znaci hipofosfatemije?

Klinička slika obuhvata

  • slabost
  • parestezije (trnjenje i mravinjanje po koži)
  • konfuziju
  • komu
  • paraliza disajnih mi­šića može dovesti do smrti 

Kako se postavlja dijagnoza hipofosfatemije?

Anamneza sa kliničkom slikom pomaže da se postavi sumnja na hipofosfatemiju, ali se definitivna dijagnoza postavlja samo na osnovu laboratorijskih analiza

Kako se leči hipofosfatemija?

Lečenje je usmereno na uklanjanje pore­mećaja koji su doveli do hipofosfatemije.

Umerena hipofosfatemija se leči per os nadoknadom, a mleko je odličan izvor koji sadrži oko 1 gr fosfora/L. Ako se na usta da više od 1 gr fosfora dnevno, može se javiti proliv.

Teška hipofosfatemija obično znači i ozbiljan nedostatak fosfora u celom or­ganizmu. Bolesnici bez simptoma treba da dobiju per os 3 gr/dan bar nedelju dana.

Bolesnici sa simptomima treba da dobiju 2 mg/kg fosfora u infuziji od 6 h, uz praćenje fosfatemije. 

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top