Šta je hipokalcemija (snižen nivo kalcijuma u krvi)?

Od ukupne količine kalcijuma u orga­nizmu, samo 0,1 % se nalazi u vanćelijskoj tečnosti. U serumu je oko 40 % kalci­juma vezano za proteine, a oko 50% je u jonizovanom obliku.

U prometu kalciju­ma učestvuju kosti, creva i bubrezi, para-tireoidni hormon (PTH), kalcitriol i di-hidroholekalciferol (vitamin D3), a na koncentraciju kalcijuma u serumu utiču nivo fosfata, metabolička acidoza i albuminemija (nivo albumina u krvi).

Hipokalcemija nastaje kada je nivo jonizovanog kalcijuma u krvi manji od 1,0 mmol/L. Uzroci nastanka hipokalcemije mogu da budu hronična slabost bubrega, hipoparatireoidizam (smanjeno lučenje parotidnih hormona), stanje nakon paratireoidektomije, pseudohipoparatireoidizam, maligniteli različitih vrsta i lokalizacija,  rabdomioliza (raspadanje mišića), hipomagnezemija (snižen nivo magnezijuma u krvi), akutni pankreatitis (akutno zapaljenje gušterače), septični šok, nedostatak vitamina D...

Kako se manifestuje hipokalcemija?

Znaci hipokalcemije zavise od brzine i obima pa­da nivoa kalcijuma. Klinički znaci se zapažaju kada je nivo kalcijuma u serumu niži od 1,7 mmol/L. Osnovni znaci su neurolo­ški i prvo se javlja osećaj mravinjanja prsti­ju ruku i nogu i oko usana.

Na hipokalcemiju mogu da ukazu dva klinička znaka:

  • Chvostekov (udaranje po facijalnom nervu izaziva spazme mišića lica) i
  • Trousseauov (karpalni spazam izazvan ishemijom radijalnog, ili ulnarnog nerva - obično se izaziva pumpanjem manžetne za merenje krvnog pritiska nešto iz­nad vrednosti sistolnog pritiska).

Prava tetanija može (spazam mišića tela pri čemu telo zauzima tipičan položaj), zbog toničnog grčenja disajnih mišića, da dovede do laringospazma, bronhospazma i respiratornog aresta (prestanak disanja), pa je hipokalcemija veoma ozbiljno stanje.

Kontrakcija glatke muskulature mo­že da izazove grčeve u stomaku i česte na­gone na mokrenje.

Promene u mentalnom stanju ogledaju se u prenadražljivosti, de­presiji, psihozi i demenciji. Hipokalcemija može da dovede i do srčanog popuštanja, neosetljivosti na digitalis i poremećenog delovanja beta adrenergika. 

Kako se postavlja dijagnoza hipokalcemije?

Dijagnoza se postavlja na osnovu anam­neze, pregleda bolesnika i laboratorijskih nalaza.

U diferencijalnoj dijagnozi pomažu životno doba bolesnika, fosfatemija (nivo fosfata u krvi), opšte stanje obolelog i trajanje hipokalcemije.

Hiperfosfatemija ukazuje na slabost bubre­ga, ili hipoparatireoidizam 

Kako se leči hipokalcemija?

Lečenje bolesnika koji imaju simptome hipokalcemije mora biti urgentno i daje se kalcijum glukonat  i.v. tokom 10 minuta.

Radi postizanja brzog i sigurnog efekta, naročito kod refrakternih hipokacemija, treba dati i vitamin D.

Sve vreme terapije treba pratiti vrednosti kalcijuma, magnezijuma i kalijuma u serumu.

Bolesnici koji dobijaju digoksin moraju da imaju obezbeden EKG monitoring.da bi se izbegla kardiotoksičnost digoksina (bloko­vi, ventrikularna fibrilacija).

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top