Šta je proteinurija?

Proteini koji se nalaze u tečnoj fazi krvi su veoma bitni za normalno funksionisanje organizma. Bubrezi igraju najvažniju ulogu u zadržavanju ovih proteina u krvotoku. Pod normalnim okolnostima, putem bubrega se izluči oko 150mg proteina na dan. Svi iznosi koji se nalaze u urinu preko pomenutog se nazivaju proteinurija.

Proteinurija može da nastane zbog velikog broja sistemskih bolesti (sistemski lupus, razni vaskulitisi, endokarditis, Henoh-Šonlejnova purpura, hepatitisi, amiloidoza, hipertenzivna angioskleroza)  ali i zbog uzroka poput niskog krvnog pritiska i lumbalne lotdoze (krivljenje kične u slabinskom delu). Najčešće se proteinurija nalazi kod renalnih bolesti (bolesti porekla bubrega) i o ovom stanju uvek treba razmišljati. . Ne treba zaboraviti mogućnost da se u pozadini proteinurije može naći i maligna bolest, naročito multipli mijelom, sa povećanim lučenjem lakih lanaca i njihovim izlučivanjem putem bubrega. Kod pojedinih pacijenata, proteinurija postoji, a uzrok nikada ne bude pronadjen i tada se govori o idiopatskoj proteinuriji.

Statistički podaci pokazuju da otprilike 4% osoba muškog pola i oko 7% osoba ženskog pola ima proteinuriju odredjenog stepena. Pojedini uzroci proteinurije se nalaze nešto češće kod pripadnika crne rase, azijske populacije i hispano populacije. Kao što je napomenuto, proteinurija se nalazi nešpto češće kod osoba muškog pola. Proteinurija se nalazi nešto češće u starijim uzrastima.

Kako se manifestuje proteinurija?

  • kod najvećeg broja pacijenata ne postoje nikakvi simptomi i znaci i proteinurija se nalazi potpuno slučajno, na rutinskim laboratorijskim analizama
  • proteinurija je jedan od najranijihznakova oštećenja bubrega
  • prisustvo proteinurije ne omogućava da se lokalizuje oštećenje bubrega, mada izlučivanje proteina više od 1 do 2g/24h ukazuje na bubrežno poreklo, a više od 7 do 10g/24h na oštećenje glomerula
  • kod većeg gubitka proteina iz krvi, može da dodje do pojave edema (otoka) na rukama i nogama
  • kod masivnih proteinurija može dodji do pojave penušanja urina prilikom mokrenja

Dijagnoza kod proteinurije?

Anamneza sa kliničkom slikom i detaljnim pregledom je bitna u pronalaženju uzroka nastanka proteinurije,

Proteinurija se dijagnostikuje laboratorijskom analizom urina i prikupljanjem 24 urina.

Dopunske analize se vrše u cilju dijagnostikovanja primarne bolesti.

Kako se leči proteinurija?

Može da se vrši nadoknada proteina kod velikih gubitaka, ali je obavezno lečenje osnovne bolesti koja je dovela do gubitka proteina.