Šta je neurogena (nervozna) bešika?

Normalno funksionisanje mokraćne bešike podrazumeva skladištenje i izbacivanje urina (mokraće) u spoljašnju sredinu. Koordinisanja aktivnost je regulisanja spregom izmedju centralnog i perifernog nervnog sistema. Neurogena bešika predstavlja termin koji označava poremećaj na jednom od ova dva sistema koji je nastao delovanjem traume, bolesti, ili upotrebom odredjenih lekova.

Simptomi i znaci mogu da budu kako smanjena aktivnost, tako i povećana aktivnost bešike. BRojni su faktori koji mogu da dovedu do pojave ovog stanja. Neki od njih su povrede iznad vratnog dela kičme (šlog, Šaj Dragerov sindrom, Parkinsonova bolest, prisustvo tumora...), povrede kičmenog stuba sa povredama kičmene moždine, mutipla skleroza, povrede i oboljenja perifernih nerava, dijabetična cistopatija, diskus hernija, neurosifilis.

Statistički podaci o ovom stanju nisu u potpunosti poznati, jer je veliki broj oboljenja i stanja koji mogu da dovedu do pojave neurogene bešike, ali je pretpostavka da njena pojava uopte nije retka u opštoj populaciji. Pojedini autori naglašavaju da ovaj poremećaj više pogadja osobe ženskog pola.

Koji su simptomi i znaci neurogene bešike?

  • tokom dana prosečna, zdrava osoba urinira oko 4-6 puta
  • veći deo dana bešika je u fazi punjenja
  • može da dodje do pojave zadržavanja urina (urinarna retencija)
  • može da se pojavi povećana potreba za uriniranjem
  • česta je pojava nevoljnog umokravanja
  • često se javlja urgentna potreba za mokrenjem
  • može da se javi nokturija (noćno umokravanje)
  • u zavisnosti od tipa poremećaja može da dodje do pojave urinarnih infekcija, ili dehidratacije organizma

Kako se postavlja dijagnoza neurogene bešike?

Anamneza sa kliničkom slikom i detaljnim objektivnim pregledom u velikoj meri pomaže prilikom postavljanja dijagnoze.

Dopunska ispitivanja se obavezno vrše (mikciona cistoureterografija, dnevnik mokrenja, sakupljanje 24h urina, cistometrografija, elektromiografija, cistoskopija...)

Rutinski se rade i sve potrebne laboratorijske analize.

Kako se leči neurogena bešika?

Leči se osnovna bolest koja izaziva neuroegnu bešiku.

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top