Cellular Matrix je specijalna mešavina plazme obogaćene trombocitima (PRP) i hijaluronske kiseline i namenjen je za lečenje osteoartritisa odnosno artroze kuka, kolena i drugih zglobova.

Cellular Matrix obezbeđuje sinergističko delovanje plazme bogate trombocitima i hijalurosnke kiseline, čime se postiže dodatni benefit u lečenju osteoartritisa. Hijaluronska kiselina obezbeđuje viskoelastičnost, poboljšava stabilnost zgloba stvarajuci optimalne uslove za dejstvo faktora rasta iz trombocita, PRP ostvaruje ključne efekte na migraciju, proliferaciju i diferencijaciju ćelija, kao i sintezu  novog matriksa. Pored toga PRP ostvaruje snažan antiinflamatorni efekat.

Cellular Matrix dovodi do prestanka bola i funkcionalnog poboljsanja kod 94,4% pacijenata koji su imali nezadovoljavajući efekat na primenu preparata čiste hijaluronske kiseline.

Cellular Matrix ima sledeće efekte:

  • eliminiše bol i otok zgloba
  • povećava pokretljivost zgloba
  • ubrzava regeneraciju hrskavice, ligamenata i tetiva

Kako se primenjuje Cellular Matrix?

Od pacijenta se uzima krv specijalnim epruvetama u koje je prethodno dodata hijaluronska kiselina. Potom se obrađuje i na kraju se dobija smeša koja se sastoji iz plazme, hijaluronske kiseline i trombocita koja se ubrizgava pod kontrolom ultrazvuka u zglob. Cela procedura je traje 15 minuta.

Koje su indikacije za primenu Cellular Matrixa u zglobove?

Indikacije za primenu Cellular matrixa su:

  • Artroza kolena-gonartroza
  • Artroza kuka-koksartroza
  • Artroze drugih zglobova

Kakvi su neželjeni efekti davanja Cellular Matrixa u zglobove?

Blag bol na mestu primene je najčešća komplikacija nakon primene Cellular Matrixa. Vrlo retko se javlja prolazno pogoršanje tegoba u prva 2 dana nakon primene leka. Jedan značajan broj pacijenata odmah nakon intervencije oseća olakšanje. 

Kada ne sme da se primeni Celullar matrix u zglobove?

Kontraindikacije su slične kontraindikacijama za davanje plazme obogaćene trombocitima, odnosno pacijenti koji imaju trombocitopeniju, pacijenti sa hematološkim bolestima , diseminovanim malignim bolestima, akutnim infekcijama. Kod pacijenta koji su na terapiji antikoagulansima, visokim dozama kortikosteroida ili boluju od drugih teških bolesti davanje PRP-a se procenjuje individualno.

Kako se treba pripremiti za aplikovanje Cellular Matrixa?

Pre davanja Cellular Matrixa važno je da pacijenti tokom 7-10 dana pacijenti ne uzimaju nesteroidne antiinflamatorne lekove kao što su aspirin, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen i drugi jer oni inhibiraju aktivnost trombocita i smanjuju efikasnost tretmana. Na dan intervencije treba uzeti adekvatnu količinu vode.

 

Kako se treba ponašati nakon aplikovanja Cellular Matrixa?

U prvih 24h nakon intervencije preporučuje se mirovanje, a nakon toga preporučuje se postepena aktivacija zgloba u zavisnosti od tipa patologije. Mesto uboda bi trebalo zaštiti od kvašenja narednih 6-12h. Tretam Cellular Matrix-omje idealno kombinovati sa odgovarajućom fizikalnom terapijom čime se postižu optimalni rezultati.Dr Stojicevic Dragan Centar Estetika

Dr sci med Dragan Stojićević, specijalista hirurgije 

Besplatni saveti sa hirurgom, pitajte lekara

 

  

  

   

 

 

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top