Hijaluronska kiselina je sastavni deo sinovijalne tečnosti koja se nalazi u unutrašnjosti zgloba i izuzetno je značajna za amortizaciju stresa i snabdevanje hijaline hrskavice hranjljivim materijama. Hijaluronska kiselina odgovarajuće gustine pravilno raspoređuje opterećenje koje trpi zglob i ima veliku ulogu u prevenciji oštećenja hrskavice. Tokom starenja dolazi do pada proizvodnje hijaluronske kiseline u zglobovima. Takođe se menjaju i njena viskoelastična svojstva pa ona delom gubi svoju funkciju šok apsorbera i ’’podmazivača’’ zglobova. Davanje hijaluronske kiseline u zglobove oporavlja se izgubljena funkcija normalne sinovijske tečnosti, smanjuje se proizvodnja proinflamatornih citokina i delom ublažava napredovanje degenerativnog procesa. Hijaluronska kiselina iako nije direktno registrovana za tu namenu može se primeniti i nakon sportskih povreda ali i ortopedskih operacija jer smanjuje opterećenje zgloba, eliminiše bol i ubrzava oporavak.

Tokom 25 godina kliničkog iskustva pokazano je značajno smanjenje bola i poboljsanje funkcije zgloba i do 12 meseci kod više od 75 % pacijenata.

Veoma je važan odabir preparata hijaluronske kiseline. Klinička istraživanja dokazala su da hijaluronska kiselina visoke molekularne težine ima veću efikasnost i produžava periode bez manifestnih simptoma osteoartritisa.  Najkvalitetniji preparati imaju molekulsku težinu od 1550-2000 kDa. Zbog velike molekularne težine, takav preparat ima jače i produženo delovanje, bez nuspojava kao što su otok, crvenilo ili bol. Važno je napomenuti da na tržištu postoji veliki broj preparata hijaluronske kiseline koji se u velikoj meri razlikuju po svom sastavu i efikasnosti i da uvek treba primenjivati preparate sa velikom koncentracijom hijaluronske kisleine visoke molekulske težine.

Hijaluronska kiselina ima sledeće efekte:

  • eliminiše bol i otok zgloba
  • povećava pokretljivost zgloba
  • smanjuje oštećenje zgloba
  • ubrzava oporavak nakon povrede zgloba

Kako se izvodi intervencija?

Pod kontrolom ultrazvuka hijaluronska kiselina se aplikuje  u odgovarajući zglob (kuk, koleno id r.) ili tetivnu ovojnicu. Intervencija traje kratko, obično kraće od 10 min.

Koje su indikacije za primenu hijaluronske kiseline u zglobove?

  • Artroza kolena-gonartroza
  • Artroza kuka-koksartroza
  • Artroze drugih zglobova
  • Sportske povrede
  • Degenerativne bolesti tetiva (sindrom rotatorne manžetne)

Kakvi su neželjeni efekti davanja hijaluronske kiseline u zglobove?

Blag bol na mestu primene hijaluronske kiseline  je najčešća komplikacija. Vrlo retko se javlja prolazno pogoršanje tegoba u prva 2 dana nakon primene leka. Jedan značajan broj pacijenata odmah nakon intervencije oseća olakšanje.  Važno je napomenuti da hijaluronska kiselina primenjena u zglobove nema sistemska neželjena dejstva.

Kada ne sme da se primeni hijaluronska kiselina u zglobove?

Jedina apsolutna kontraindikacija za primenu hijaluronske kiseline je septični artritis. U relativne kontraindikacije spade lečenje antikoagulansima, ali se uz adekvatnu pripremu i kod ovih pacijenata može primeniti.

Kako se treba pripremiti za aplikovanje hijaluronske kiseline u zglobove?

Pre davanja hijaluronske kiseline u zglob nije potrebna nikakva posebna priprema.

Kako se treba ponašati nakon aplikovanja hijaluronske kiseline u zglobove?

U prvih 24h nakon intervencije preporučuje se mirovanje, a nakon toga preporučuje se postepena aktivacija zgloba u zavisnosti od tipa patologije. Mesto uboda bi trebalo zaštiti od kvašenja narednih 6-12h. Tretam hijaluronskom kiselinom je idealno kombinovati sa odgovarajućom fizikalnom terapijom čime se postižu optimalni rezultati.

Autor teksta Ass dr  Ivica Jeremić

specijalista interne medicine, reumatolog, imunolog, naučni saradnik 

 

  

  

   

 

 

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top