Šta je rak (karcinom) jezika?

Maligni tumori jezika predstavljaju veoma veliki izazov kako zbog loše prognoze kod uznapredovalie bolest, tako i zbog smanjivanja kvaliteta života.

Kako se ovi tumori nalaze na vidnom mestu, česta je njihova rana dijagnoza, ali često i sami pacijenti zapostavljaju ove promene, misleći da su benigna stanja, pa se sa postavljanjem dijagnoze nekada dosta kasni.

Kao i kod drugih mesta u gornjim disajnim putevima, preko 90% malignih tumora jezika predstavljaju karcinomi porekla pločasto slojevitog epitela. Maligni melanomi, limfomi i sarkomi se javljaju nešto redje. Leukoplakija i eritroplakija jezika predstavljaju premaligne lezije koje mogu maligno da se transformišu. Karcinom jezika se deli na tri tipa: egzofitni (raste prema spolja), ulcerativni i infiltrativni (raste sa infiltracijom tkiva, ka unutra).

Klasifikacija karcinoma jezika je T1-tumor je manji od 2cm, T2-tumor je od 2-4cm, T3-tumor je veći od 4cm, T4-tumor se širi na okolne strukture, N0-ne postoje metastaze u limfnim čvorovima, N1-zahvaćen je jedan čvor sa iste strane, ne veći od 3cm, N2-zahvaćen je limfni čvor od 3-6cm, N3-limfni čvorovi su veći od 6cm, M0-nema udaljenih metastaza, M1-prisutne su udaljene metastaze

Pušenje je prepoznat kao vodeći uzrok karcinoma jetzika i gotovo 90% pacijenata sa ovim oblikom karcinoma su pušači. Takodje, upotreba alkohola je veoma važan faktor u nastanku karcinom jezika. Pronadjen je i značajan broj mutacija u ćelijama kod pacijenata koji su oboleli od raka jezika. Takodje, infekcija humanim papiloma virusom predstavlja mogući faktor u nastanku ovog karcinoma.

Statistički podaci poazuju da je karcinom jezika predstavljen sa oko 2% svih karcinoma. Osobe muškog pola su nešto češće pogodjeni ovim oblikom karcinoma.  

 

lanac apoteka filly farm 

 

  

 

  

lekarski pregled za vozacku

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top