Šta je rak (karcinom) jezika?

Maligni tumori jezika predstavljaju veoma veliki izazov kako zbog loše prognoze kod uznapredovalie bolest, tako i zbog smanjivanja kvaliteta života.

Kako se ovi tumori nalaze na vidnom mestu, česta je njihova rana dijagnoza, ali često i sami pacijenti zapostavljaju ove promene, misleći da su benigna stanja, pa se sa postavljanjem dijagnoze nekada dosta kasni.

Kao i kod drugih mesta u gornjim disajnim putevima, preko 90% malignih tumora jezika predstavljaju karcinomi porekla pločasto slojevitog epitela. Maligni melanomi, limfomi i sarkomi se javljaju nešto redje. Leukoplakija i eritroplakija jezika predstavljaju premaligne lezije koje mogu maligno da se transformišu. Karcinom jezika se deli na tri tipa: egzofitni (raste prema spolja), ulcerativni i infiltrativni (raste sa infiltracijom tkiva, ka unutra).

Klasifikacija karcinoma jezika je T1-tumor je manji od 2cm, T2-tumor je od 2-4cm, T3-tumor je veći od 4cm, T4-tumor se širi na okolne strukture, N0-ne postoje metastaze u limfnim čvorovima, N1-zahvaćen je jedan čvor sa iste strane, ne veći od 3cm, N2-zahvaćen je limfni čvor od 3-6cm, N3-limfni čvorovi su veći od 6cm, M0-nema udaljenih metastaza, M1-prisutne su udaljene metastaze

Pušenje je prepoznat kao vodeći uzrok karcinoma jetzika i gotovo 90% pacijenata sa ovim oblikom karcinoma su pušači. Takodje, upotreba alkohola je veoma važan faktor u nastanku karcinom jezika. Pronadjen je i značajan broj mutacija u ćelijama kod pacijenata koji su oboleli od raka jezika. Takodje, infekcija humanim papiloma virusom predstavlja mogući faktor u nastanku ovog karcinoma.

Statistički podaci poazuju da je karcinom jezika predstavljen sa oko 2% svih karcinoma. Osobe muškog pola su nešto češće pogodjeni ovim oblikom karcinoma. 

Kako se manifestuje karcinom jezika?

  • ovi tumori mogu značajno da porastu pre nego što se razviju simptomi
  • oko tri četvrtine ovih tumora nalazi se na pokretnom delu jezika, a samo jedna četvrtina se nalazi na korenu jezika
  • promene su obično veće od 2cm u vreme postavljanja dijagnoze
  • pokreti jezika mogu da budu ograničeni
  • tada su moguće promene i teškoće pri govoru, kao i problemi sa gutanjem hrane
  • bol se javlja kada tumor dospe do linvalnog nerva (glavni nerv jezika) i može da zrači ka uhu
  • moguća je pojava bola pri gutanju hrane, promuklosti, krvi u ispljuvku, kao i uvećanih žlezda na vratu
  • često se javlja i veoma neprijatan zadah iz usta
  • karcinom jezika pokazuje veoma brzu tendenciju davanja metastaza u regionalne limfne žlezde, naročito one ispod donje vilice (submandibularne)

Kako se postavlja dijagnoza karcinoma jezika?

Anamneza sa kliničkom slikom i objektivnim pregledom od strane otorinolaringologa su najčešće dovoljni za postavljanje dijagnoze.

Definitivna dijagnoza se postavlja na osnovu histopatološkog nalaza uzorka tkiva dobijenog nakon biopsije i operativnog lečenja.

Kod uznapredovalih stanja, može se načiniti skener (kompjuterizovana tomografija) i nuklearna magnetna rezonanca glave i vrata.

Kako se leči karcinom jezika?

Lečenje je hirurško i podrazumeva odstranjivanje tumora sa delom jezika što u velikoj mari smanjuje kvalitet života pacijenata. Podrazumeva se i odstranjivanje zahvaćenih limfnih žlezda.

Nakon operativnog lečenja dolazi u obzir hemioterapija i radijaciona terapija.

Prognoza zavisi od stadijuma bolesti, uzrasta pacijenata, pola i opšteg zdravstvenog stanja.

Ukoliko imate bilo koje pitanje, koje biste želeli besplatno da postavite lekaru specijalisti vezano za oboljenja jezika i rak jezika, kliknite ovde.