Šta je planocelularni karcinom kože?

Planocelularni karcinom kože predstavlja oblik malignog tumore kože. Pored njega, dva najčešća oblika malignih tumora kože su bazocelularni karcinom kože i maligni melanom. Pored izraza planocelularni karcinom kože, koristi se i spinocelularni karcinom kože. Dakle, u pitanju je maligni tumor koji pokazuje tendenciju ka davanju udaljenih metastaza.

Zašto dolazi do pojave ovog oblika karcinoma kože, postoji više pretpostavki. Najčešće spominjana je teorija o dejstvu UV zračenja koje čini oštećenja unutar DNK molekula ćelija kože. Ovo zračenje pokazuje kumulativnu dozu, što znači da koža, uslovno rečeno, pamti svako oštećenje nastalo od UV zračenja.

Naročitu sklonost ka razvijanju ovog oblika karcinoma kože pokazuju osobe svetle pute, koje imaju pege. Takodje, nije bitno samo UV zračenje od strane sunca, već i delovanje zračenja veštačke prirode, u solarijumima. Delovanje pojedinih faktora sredine poput arsenika, nekih mineralnih ulja, katrana, smola se dovode u vezu da ovim oblikom karcinoma kože. Postoji tesna povezanost izmedju ovog oblika karcinoma kože sa uticajem humanog papiloma virusa i dejstva imunosupresivnih lekova. U poslednje vreme se sve više spominje i genetska predispozicija u nastanku planocelularnog karcinoma kože.

Faktori rizika za nastanak planocelularnog karcinoma kože su hronična izloženost suncu i zračenju u solarijumima, slabije pigmentovana i svetlija koža, godine starosti (češće se razvija kod starijih osoba), pol (naročito osobe muškog pola pokazuju sklonost ka razvoju planocelularnog karcinoma kože), porodična istorija ovog karcinoma, poremećaj imuniteta i korišćenje nekih imunosupresivnih lekova, pušenje, zapaljenska oboljenja kože...

Nisu u potpunosti poznati statistički podaci o broju obolelih od ovog oblika karcinoma, ali je u pitanju jedan od najčešćih oblika karcinoma kod ljudi. Srednje vreme javljanja je oko 50 godina starosti, ali se javlja u gotovo bilo kom uzrastu. Osobe muškog pola su gotovo dva puta češće pogodjene nego osobe ženskog pola.

Kako se manifestuje planocelularni karcinom kože?

  • promene se najčešće javljaju na koži koja je izložena dejstvu UV zračenja (nos, čelo, zigomatična regija, ušne školjke)
  • najčešće je početak bolesti krajnje neupadljiv i pacijenti misle da su raščešali mladež, ogrebali se, ili da ih je ubo insekt
  • tipične promene su najčešće u vidu papula, ili čvorova, nekoliko mm, do par centimetara koji mogu da krvare na dodir
  • česta je pojava ulceracije na pomenutim promenama
  • promene mogu da budu prekrivene žučkastom, ketarotičnom naslagom
  • promene mogu da rastu prema spoljašnjoj sredini, ili u dubinu
  • česta je promena infiltracije (zahvaćenosti okolnog tkiva)
  • promene na koži najčešće ne bole, a evolucija je i po par meseci, kada se pacijenti javljaju lekaru
  • metastaze se prvo javljaju u regionalnim limfnim čvorovima, a potom u udaljenim organima (pleura, jetra, kosti, bubrezi i nadbubrežne žlezde)

Kako se postavlja dijagnoza planocelularnog karcinoma kože?

Anamneza sa kliničkom slikom i objektivnim dermatološkim pregledom je najćešće dovoljna da se posumnja na ovaj tip tumora.

Definitivna dijagnoza se postavlja na osnovu histopatološkog nalaza uzetog biopsijom, ili nakon operativnog lečenja promene.

Dopunske analize u vidu redngenskog snimanja, skenera i nuklearne magnetne rezonance su neophodne ukoliko se sumnja na postojanje udaljenih metastaza.

Kako se leči planocelularni karcinom kože?

Prvi korak u lečenju planocelularnog karcinoma kože je radikalno hirurško odstranjivanje promene, do u zdravo.

Standardno se primenjuje radijaciona terapija nakon hirurškog odstranjivanja tumora.

Kod postojanja metastaza, primenjuje se hemioterapija.

Veoma je bitna adekvatna prevencija u smislu izbegavanja UV zračenja i ostalih pomenutih faktora rizika.
 
Praćenje lečenih bolesnika sprovodi se 5 godina. Prve godine se vrši na 3 meseca, druge godine na 6 meseci i ostale tri godine jednom godišnje.

Prognoza kod ovog oblika raka kože je uglavnom dobra, ukoliko se sa postavljanjem dijagnoze ne zakasni mnogo.

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top