Paraliza facijalisa kod deteta (dece)

Kod n. facijalisa potrebno je upamtiti da on ima intra i ekstratemporalni deo, pre nego što prođe kroz f. stylomastoideum. Polazeći od gangliona genuculatuma, senzorna vlakna vode parasimpatičku inerva-ciju do suznih žlezda, gustativna vlakna sa prednje 2/3 jezika prolaze kroz chordu tympani, kao i vlakna submandibularne žlezde, a n. facijalis sadrži i motorna vlak­na za m. stapedijus i mimične mišiće lica.

Dijagnostika podrazumeva pre svega to-podijagnostičku procenu mesta lezije i to: procena funkcije n. stapedijusa akustičkim refleksom prilikom timpanometrije, ukusa gustativnim testom i motornih funkcija elektroneurografijom. Kada posmatramo dete koje plače uočava se motornolakri-malna disfunkcija.

Kod perifernih paraliza, gornja i donja grana su češće zahvaćene, dok je zigo-matično-malarni kompleks rede oštećen. Najčešći uzroci facijalne paralize kod de-ce su povrede lobanje sa ili bez preloma temporalne kosti, infekcije virusima (če­sto Herpes zoster) ili bakterijama kod akut­nih ili hroničnih otitisa i jatrogene povre­de prilikom operacija u regiji temporalne kosti.

 

Pročitajte o pripremama za trudnoću, razvoju bebe po mesecima, nezi novorodjenčeta i nezi odojčeta...

Aktivno vodite računa o svom zdravlja uz najefikasnije medicinske kalkulatore.

Pratite svoju trudnoću kroz nedelje na najvećem i najdetaljijem medicinskom portalu u regionu.

Svi lekovi na jednom mestu, indikacije, kontraindikacije, neželjena dejstva, način primene i doziranje.

Pozivamo sve vlasnike ordinacija, poliklinika, apoteka, stomatoloških ordinacija, dijagnostičkih centara, staračkih domova, laboratorija i  kozmetičkih salona, da izvrše upis u adresar ustanova na najvećem medicinskom sajtu u regionu.

 
Go to top