Paraliza facijalisa kod deteta (dece)

Kod n. facijalisa potrebno je upamtiti da on ima intra i ekstratemporalni deo, pre nego što prođe kroz f. stylomastoideum. Polazeći od gangliona genuculatuma, senzorna vlakna vode parasimpatičku inerva-ciju do suznih žlezda, gustativna vlakna sa prednje 2/3 jezika prolaze kroz chordu tympani, kao i vlakna submandibularne žlezde, a n. facijalis sadrži i motorna vlak­na za m. stapedijus i mimične mišiće lica.

Dijagnostika podrazumeva pre svega to-podijagnostičku procenu mesta lezije i to: procena funkcije n. stapedijusa akustičkim refleksom prilikom timpanometrije, ukusa gustativnim testom i motornih funkcija elektroneurografijom. Kada posmatramo dete koje plače uočava se motornolakri-malna disfunkcija.

Kod perifernih paraliza, gornja i donja grana su češće zahvaćene, dok je zigo-matično-malarni kompleks rede oštećen. Najčešći uzroci facijalne paralize kod de-ce su povrede lobanje sa ili bez preloma temporalne kosti, infekcije virusima (če­sto Herpes zoster) ili bakterijama kod akut­nih ili hroničnih otitisa i jatrogene povre­de prilikom operacija u regiji temporalne kosti.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top