Šta je astigmatizam?

Astigmatizam je stanje kod kog se svetlost ne prelama podjednako na svim linijama oka. Reč astigmatizam je grčkog porekla i u bukvalnom prevodu znači "bez tačke".

Oko se sastoji se od mnogo delova od kojih je svaki potreban za dobar vid. Stvaranje jasne slike u oku zavisi od funkcionisanja svakog dela oka posebno.

Rožnjača je prozirni, prednji deo oka oblika polulopte i građena je od nekoliko slojeva tkiva. Rožnjača ne poseduje krvne sudove kako bi zadržala svoju prozirnost.

Nakon rožnjače, svetlosni zraci  prolaze kroz otvor dužice (obojeni deo oka), koji se naziva zenica. Na jakoj svetlosti zenica je uska, u mraku, ili polumraku zenica je široka.

Nakon zenice, svetlost dolazi na sočivo koje ga usmerava ka mrežnjači. U zdravom oku, sočivo menja  svoj oblik (akomodacija) kako bi omogućio jasan vid udaljenih predmeta.

Mrežnjača se nalazi u zadnjem delu očne jabučice i to je glavni deo oka za primanje svetlosti. Za jasan vid zraci moraju pasti na mrežnjaču. Ako padaju ispred, ili iza mrežnjače, slika nije jasna (kratkovidost, dalekovidost).

Astigmatizam može biti greška zakrivljenosti rožnjače, usmeravanja svetla, ili pogrešnog prelamanja svetlosti. Ukoliko je rožnjača u jednoj ravni više zakrivljena nego u drugoj, nastaje astigmatizam.  Kod svih ljudi postoji fiziološki astigmatizam koji nastaje zbog stalnog pritiska gornjeg kapka na oko. Kod ljudi koji boluju od ove bolesti, ova zakrivljenost je veća.

Stečeni astigmatizam se retko viđa. Ekstreman primer za to je keratokonus, a upale i ulceracije rožnjače uzrokuju isti efekt.

Trauma oka takođe može uzrokovati astigmatizam. Astigmatizam može nastati usled oticanja kapaka zbog čmička. Prolazni astigmatizam može se izazvati ako se prstom pritisne rožnjača, što ne treba raditi.

Astigmatizam kod koga se dva glavna meridijana (zamišenjene linije na rožnjači) nalaze pod pravim uglom podložan je ispravljanju i naziva se regularni astigmatizam. U većini slučajeva meridijani nalaze se potpuno vodoravno, ili vertikalno.

Ako su ove linije koso jedna na drugo, stanje se naziva kosi astigmatizam.

Kad se nepravilnosti zakrivljenosti ne mogu povezati ni sa kakvom geometrijskom figurom, stanje se naziva iregularni (nepravilni) astigmatizam.

Koji su simptomi i znaci astigmatizma?

Oko nikako ne može da stvori jasnu sliku  i vidna oštrina je značajno smanjena. Kako bi stvorio jasnu sliku pacijent pokušava da fokusira jednu od linija. Ovo je prirodni proces, jer je većinu predmeta, obično štampana slova, nemoguće videti jasno.

Pacijenti vidi okolinu na poseban način. Krugovi se izdužuju u elipse, tačke izgledaju produžene.

Ako pacijent gleda u dve linije (krst, na primer), jedna će biti zamućena. Ovo se koristi u dijagnostikovanju astigmatizma pomoću određenih geometrijskih figura.

Glava se često drži nagnuta na jednu stranu kako bi se smanjila deformacija slike. Ova navika kod dece može dovesti do razvoja krive kičme.

Postoji sklonost zatvaranja kapaka na pola, kao kod kratkovidosti (pacijenti škilje).

Stalan napor da se stvori jasna slika uzrokuje simptome  umora oka. Ovo može da prouzrokuje glavobolje koje variraju od blage čeone do jake, eksplozivne glavobolje i niza premećaja kao što su vrtoglavica, razdražljivost i umor. Kao i kratkovide osobe, pacijenti pri čitanju često drže tekst blizu očiju.

Najčešći simptom astigmatizma je zamagljen vid. Kod blagih greški, osoba ne mora primetiti postojanje poremećaja. Veći stepen astigmatizma može uzrokovati značajnije probleme sa vidom.

Deca sa većim stepenom astigmatizma obično ne znaju da imaju zamagljen vid, jer nikad nisu viela fokusiranu, jasnu sliku predmeta.

Takodje, moguća je pojava duplih slika i nepostojećih slika

Kako se postavlja dijagnoza astigmatizma?

Astigmatizam se lako dijagnostikuje oftalmološkim pregledom.

Kod dece se koristi test prelamanja svetlosti (retinoskopija).

Posebnim instrumentima može se meriti zakrivljenost rožnjače, a isto tako i napraviti mapa njene površine (topografija).

Modernim instrumentima može se dobiti video prikaz površine oka u obliku reljefne mape različitih boja.

Kako se astigmatizam leči?

Ukoliko ne smanjuju vidnu oštrinu i ne uzrokuju slabovidost i umor oka, male greške ne zahtevaju lečenje.

Ukoliko je prisutno nešto od pomenutog, neophodno je lečenje. Cilindrični defekt se pokušava ispraviti u potpunosti. Ponekad, kod odraslih ljudi koji nikad nisu nosili naočare, ili sočiva, dejstvo cilindara može poremetiti sliku predmeta. U takvim slučajevima se može početi terapija cilindrima slabije jačine prelamanja.

Kad je astigmatizam  posledica poremećaja površine rožnjače, pravilno postavljenim sočivima, može se potpuno ispraviti greška. Budući da ove refrakcione osobine nisu apsolutno jednake, niti je astigmatizam uvek uzrokovan poremećajem rožnjače, čak i nakon postavljanja kontaktnih sočiva uvek ostaje određeni stepen astigmatizma, koji ima vrlo slabo dejstvo na vidnu oštrinu pa se može zanemariti.

Postoji niz kontaktnih sočiva za čiji je izbor najbolje posavetovati se sa oftalmologom.

Postupak koji se naziva ortokeratologija, ili Ortho-K takodje obuhvata kontaktna sočiva – tvrda sočiva se nose nekoliko sati dnevno dok se delimično ne ispravi zakrivljenost oka. Ako se lečenje potpuno prekine, oko se vraća u sprvobitni oblik.

Alternativa kontaktnim sočivima su naočare, ali kako cilindrična sočiva čine oko većim, zbog estetskog efekta, većina danas koristi kontaktna sočiva.

Hirurške tehnike se sve više koriste u lečenju astigmatizma. Neke od njih su

  • LASIK hirurgija (Laser-assisted in situ keratomileusis), zahvat kod kog se koristi instrument kojim se napravi tanki kružni rez na površini oka. Eksajmer laser razlikuje se od drugih lasera jer ne proizvodi toplotu.
  • Fotorefrakciona keratektomija - primena ultraljubičastog svetla iz eksajmer lasera na površinu oka sa ciljem promene oblika i ispravljanja greške. Fizički proces oblikovanja na ovaj način naziva se fotoablacija. Ovim zahvatom preoblikuje se središte rožnjače, koja se treba malo spljoštiti kod kratkovinih osoba, ili izbočiti kod dalekovidnih.

Ove metode su dobre za korekciju blagog i umerenog astigmatizma kod osoba sa kratkovidošću. Rezultati nisu tako dobri kod kombinacije astigmatizma i dalekovidnoti.

                                    

 

 

 

Go to top