Pretraga             
 
 

Okluzija centralne retinealne arterije

Embolusi (srčani ili od karotidnih arte­rija) koji mogu biti različitih tipova i posledice različitih patoloških stanja mogu da se nadju u osnovi ovog stanja.

Trenutni gubitak vida na jednom oku ili ispad u delu vidnog polja predstavlja glavne simptome ovog stanja.

Bledi edem retine sa jasno crvenim predelom makule, koja je najtanja u histolo­škom smislu, pa ovo crvenilo potiče od krvnih sudova horoidee („višnja u makuli") je patognomonican znak okluzije centralne arteije retine. Arteriole su jako uzanog kalibra.

Cilj terapije je što hitnije uspostavljanje retinalne cirkulacije. Krajnji rok za započi­njanje terapije je 48 sati posle arterijske okluzije, pošto je retko potpuna.

Neophodne mere su:

  • bolesnik se mora odmah postaviti u ho­rizontalan položaj
  • intravenski ordinirati 500 mg acetazola-mida ili manitola
  • lokalno ukapavanje beta blokatora u oko radi sniženja intraokularnog pritiska
  • paracenteza (otvaranje prednje komo­re iglom)
  • masaža bulbusa nekoliko puta dnevno
  • udisanje 5% ugljen-dioksida i 95% kiseonika
  • uvek isključiti arteritis temporalis odre­đivanjem hitne sedimentacije 

Bolesnik se hospitalizuje u oftalmološkoj ustanovi i prima terapiju tri dana. Po tom se preduzima urgentno i detaljno internističko ispitivanje i lečenje.

Pitajte lekara, partner sajta simptomi.rs, postavite pitanje, doktora, doktoru, online razgovorii, konsultacije, pregled

 
Android aplikacija simptomi.rs
Simptomi.rs droid