Kontuzija očne jabučice (contusio bulbi)

Kontuzione povrede oka mogu da nastanu dejstvom tupog predmeta u pokretu (lopta, pesnica, kamen, grudva snega i si.) ili pri padu i udaru na neki istureni predmet (ivica nameštaja u stanu, slavina u kadi i si.).

Koji su simptomi i znaci kontuzije očne jabučice?

Simptomatologija je veoma različita, što zavisi od težine povrede.

Simptomi se mogu kretati od onih beznačajnih pa sve do onih koji dovode do potpunog uništenja funkcije vida. Kontuzija može da dovede do oštećenja različitih struktura oka:

1. na kapcima se javlja hematom ili emfizem

2. u predelu vežnjače sufuzija

3. na rožnjači erozija ili edem strome

4. u prednjoj komori krvni izliv (hyphaema traumatica)

5. na dužici rascep sfinktera (iridorexis) ili prsnuće korena dužice (iridodialysis), što će za posledicu imati proširenu ili neparvilno kružnu ženicu

6. subluksaciju ili luksaciju sočiva sa pojavom sekundarnog glaukoma, ili pak za-mućenje sočiva (cataracta traumatica)

7. u staklastom telu izliv krvi (haemo-phthalmus)

8. na očnom dnu hemoragije i ablacija retine

Ukoliko uz kontuziju očne jabučice postoji i laceracija kapaka onda može doći i do povrede odvodnih suznih puteva.

Kako se postavlja dijagnoza kontuzije očne jabučice?

Kod svake kontuzione povrede mora se izvršiti detaljan oftalmološki pregled i to kako prednjeg segmenta oka na biomikroskopu tako i očnog dna oftalmoskopijom.

Kako se leče kontuzije očne jabučice?

Lečenje nije jedinstveno i zavisi od svakog pojedinačnog slučaja. Često je potrebna i hirurška intervencija. Ali za sve kontuzione povrede važi pravilo strogog mirovanja u postelji.

Posledice kontuzione povrede mogu biti beznačajne ili u teškim slučajevima može doći do potpunog gubitka vida.

                                    

 

 

 

Go to top