Ciste u dojkama

Šta su ciste u dojkama?

Ciste predstavljaju strukture koje su najčešće ispunjene tečnošću i za njih je specifično da su u pitanju benigne tvorevine, ali mogu da naruše funkciju organa, a postoji i mogućnost sekundarnih infekcija i stvaranja apscesa. Postoji mogućnost i maligne promene ovih strukura, pa je potreban oprez. U dojkama može da postoji jedna, ili više ovakvih struktura. 

Do nastanka cisti u dojkama najčešće dolazi zbog prekomernog razvoja žlezdanog tkiva koje blokiranje mlečne kanaliće i dolazi do nakupljanje tečnosti i širenja kanalića pre mesta blokade. Tečnost unnutar cisti može da bude bistra (serozna), krvava, mlečna, a ukoliko dodje do infekcija, stvara se gnoj i tada se formira apsces.

Postoji gruba podela cisti na mikrociste (češće se otkrivaju na snimanjima, nego samopregledom i pregledom) i na makrociste (veće od 2.5cm). Pojedini autori navode da u nastanku cista ima uloga povreda i trauma, ali ovo nije definitivno dokazano. Takodje, često se ciste formiraju kod dojenja, ukoliko dojilja ne izmuzava dojke nakon podoja, pa je veća mogućnost i razvoja mastitisa i infekcija. Postoje navodi i uticaja hormona u formiranju cisti.

Statistički podaci pokazuju da najveći broj žena ima ciste u dojkama u reproduktivnom periodu, nakon 30 godina starosti, mada je moguća nihova pojava bilo kada tokom života. Tačan broj žena sa ovim promenama nije u potpunosti poznat, jer veliki broj žena ni ne zna da ima ove promene.

Kako se manifestuju ciste u dojkama?

  • kod velikog broja žena ne postoje nikakvi simptomi i žene su potpuno nesvesne da ove promene postoje
  • veliki broj žena same napipaju promenu koja je mekana, glatka i  pokretna unutar dojke
  • česta je pojava bolova i povećane osetljivosti dojke u toj regiji
  • često se veličina ciste menja tokom menstrualnog ciklusa
  • ukoliko dodje do formiranja apscesa, bolovi se pojačavaju, koža iznad postaje crvena i otečena i javlja se povišena telesna temperatura

Kako se postavlja dijagnoza ciste u dojci?

Anamneza sa kliničkom slikom i objektivinim pregledom dojke je dovoljna da se dijagnoza postavi.

Može se načiniti ultrazuvčlni pregled dojke i mamografija.

Kod velikih promena, poželjno je načiniti punkciju promena sa aspiracijom sadržaja i citološku i mikrobilošku analizu uzorka.

Kako se leče ciste dojke?

Nakon punkcije i analize sadržaja ciste, prati se razvoj ciste i ako nakon 2-3 meseca dodje do ponovnog razvoja ciste, može se načiniti operativno lečenje i otklanjanje ciste.

Takodje, male ciste nadjene mamografijom i ultrazuvčnim pregledom mogu da se prate na redovnim jednogodišnjim pregledima.

Kada su u pitanju povrede hrskavica kod sportista, plazma obogaćena trombocitima može da bude veoma efikasan i siguran metod lečenja, rezultati su istraživanja koje je sprovedeno na Ortopedskom institutu u Bolonji, a predstavljeni su Ortopedskom društvu sportske medicine u Baltimoru ove godine. 

Ova terapija je još uvek u domenu eksperimentalne, ali istraživanja poput ovog može da pruži veoma značajan doprinos lečenju ovih povreda.  

Što je posebno značajno je činjenica da ni jedan od pacijenata koji su lečeni na ovaj način nije razvio ni jednu od čestih komplikacija ovih povreda, kakve su tromboze dubokih vena, ili infekcije. 

      Čitaj dalje simptomi.rs   


 

Već dugo postoji uvreženo mišljenje da nivoi testosterona opadaju sa godinama, ali najnovija istraživanja pokazuju da ovo ne mora da bude slučaj uvek u vezi sa godinama, već se tome dodaje i ponašanje poput pušenja, promena zdravlja, a naročito gojaznost i depresija. 

Hormon testosteron se proizvodi u testisima i kontroliše razvoj sekundarnih seksualnih karakteristika, poput razvoja mišićne mase, ali i samih seksualnih funkcija poput plodnosti i potencije.

Dr Gary Wittert, profesor na Univerzitetu Adelaide u Australiji rekao je "Veoma je važno razumeti da opadanje nivoa testosterona nije prirodan proces starenja, već postoji tesna veza sa drugim procesima i njegovim smanjivanjem.”

   Čitaj dalje simptomi.rs    


  

Uzimanje malih doza aspirina na svakodnevnoj osnovi može da pomogne u ukupnoj prognozi pacijenata koji su oboleli od karcinoma prostate, bez obzira na koji način se leče, rezultati su istraživanja koje je objavljeno u časopisu Journal of Clinical Oncology.

Pomenuta studija je sprovedena na Univerzitetu u Teksasu i tom prilikom je  saopšteno da aspirin može da umanji rasta malignih ćelija raka.

    Čitaj dalje simptomi.rs   

 

 


 

                                         

Go to top