Termini vakcinacije

BCG (BeSeŽe) vakcina - protiv tuberkuloze.

HB (Hepatitis B vakcina) - protiv hepatitisa B.

DiTePer - protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja.

Polio - protiv dečije paralize.

MMR (morbili, mump, subela) - protiv malih boginja, zaušaka i rubeole.

HiB - protiv infekcija izazvanih Hemofilusom influence B..

Pneumokokna - protiv infekcija izazvanih Streptococcusom pneumoniae (Pneumokokom).

 

  

  

   

 

 

Go to top