Poštovani, moj otac (63 god) u stedu 07.12.2016. je imao izliv krvi, nalazi se u bolnici uglavnom uspavan,zbog mirovanja. Leva strana mu je oduzeta. Da li za ovu dijagnozu postoji mogućnost intervencije, ako postoji molim Vas recite nam gde da se obratimo RADIOLOŠKI NALAZ: CT PREGLED GLAVE BEZ I.V. DATOG KONTRASTA: Pacijent uzrnemiran, pregled otežan. Na presecima kroz strukture endokranijuma uočava se nepravilna hiperdenzna lezija desno u projekciji bazalnili ganglija, denziteta sveže krvi, dimenzija 50x40x33mm. Oko lezije prisutan umeren edem sa pomeranjem mediosagitalnih struktura u levo do 7mm. Hiperdenzan sadržaj prisutan i u IV,III kao i u okcipitalnim rogovima obe lat komore. Ostali nalaz odgovara kortikalnoj redukciji sa multiplim lakunarnim ishemijskim lezijama različitih dimenzija I različitog kapaiciteta, dominantno u dubokoj beloj masi. ZAKLJULČAK: CT nalaz u endokranijumu pokazuje INTRACEREBRALNI HEMATOM DESNO U PROJEKCIJI BAZALNIH GANGLIJA sa PRODOROM KRVI U KOMORE. Ostali nalaz u prilog degenerativnog proces sa multiplim ishemisjiim lezijama razlièitog hroniciteta. HIC L DEX Unapred zahvalna, Gordana

Odgovor

Poštovana,
hvala na ukazanom poverenju.
Sada je potrebno da Vaš otac ima adekvatnu negu i vreme rehabilitacije kako bi se povratile funkcije koliko je moguće.
Intervecija se radi kada je šlog na početku ako za to postoji mogučnosti i može da spreči nastanak većih posledica
(ako postoji krvarenje koje ugrožava život, ako je moguće otkloniti prepreku koja je dovela do šloga...).
Terapija posle je u cilju da se smanje posledice šloga i povrati koliko je moguće moždana funkcija.
Stojimo Vam na raspolaganju
Svako dobro

Dr Viktor Ognjenović

 

lanac apoteka filly farm 

 

  

 

  

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top